Låt Michael Maina få stanna i Sverige

Han är uppskattad som lärare i Ludvika och försörjer sig själv sedan två år.

Nu får Michael Maina inte stanna i Sverige längre. Migrationsverket har dragit in alla hans identitetshandlingar. "Jag vet inte vad jag ska göra", säger han.   Michael är 25 år och har nu bott i Sverige sedan han var 19. Redan under undervisningen i svenska för invandrare (SFI) blev Michael anlitad som stödlärare vilket ledde senare till tjänsten som lärare i svenska på Kyrkskolan Ludvika, där han arbetar med barn med invandrarbakgrund. Han har nu förvärsarbetat i två år och bidragit till samhället både genom att betala skatt, men framförallt med sin kompetens och sina kunskaper. Det vore inhumant av Migrationsverket att skicka tillbaka Michael till Kenya då han etablerat sig i Sverige.  

Vi som står nära Michael hoppas att han ska få stanna i Sverige.

Genom att skriva under det här uppropet med ditt namn visar du ditt stöd för honom och chansen för Michael ökar.  

Stort tack!