Låt Linje 19 fortsätta vara grön!

SLUTA BLÅMÅLA GRÖNA LINJEN!

raddagl.pngNär tunnelbanan byggs ut kommer Hagsätragrenen att bli en del av blå linje och få en annan sträckning från Sockenplan och norrut. Vi som har skrivit under detta upprop vill att Hagsätragrenen, linje 19, även i framtiden ska vara grön.
Många boende längs sträckan identifierar sig med gröna linjen. Linje 19:s gröna färg är djupt rotad i området och på många sätt starkt förknippad med både östra Södermalm och dess södra förorter.

Vi kräver att landstinget återkallar sitt beslut och att Hagsätragrenen förblir grön! Färgen blå har ingen koppling till området och bör inte användas.

Läs mer på grönalinjen.se

Artikel i Mitt i: https://www.mitti.se/nyheter/protester-nar-bla-linjen-dras-till-soderort

Den gröna linjen mot Hagsätra stod klar redan 1960 och namnbytet har tidigare rört om känslor i området: https://www.svd.se/a/039b3b6b-6899-33c0-81a7-cdb8d8ea6610/svd-lasare-bevara-t-banan-gron

Sprid gärna uppropet i era lokala grupper.


Föreningen Gröna Linjen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Föreningen Gröna Linjen lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...