Låt kristna flyktingar få sina rättigheter

Till Migrationsverket  

Mitt ibland oss finns människor som lämnat islam och bekänner sig till Jesus. De lever med hot om att utvisas till länder där detta är ett brott som kan bestraffas med tortyr, död etc. På Migrationsverket får de höra att det är riskfritt att återvända till dessa länder för de kan vara kristna i hemlighet.

Men den kristna tron kan inte låta bli att påverka livet, relationer och samhället. Sverige står bakom europakonventionen och FNs deklaration om mänsliga rättigheter att det är en mänsklig rättighet att få byta religion och utöva den i gemenskap med andra*.

Vi vill mycket kraftigt uppmana er att låta de flyktingar som omvänt sig till kristen tro få skydd och en framtid i vårt land.

(*Europakonventionen, artikel 9, FN:s förklaring om mänskliga rättigheter artikel 18)  
Facebook