Låt Juan få stanna i Sverige och fortsätta med sina musikstudier!

14890468_10154715119253760_4281713081496934246_o.jpg

(Scroll down for Enligsh version)

Vår älskade Juan Bosco Palacios Tario tvingas lämna Sverige på orättvisa grunder. Han kom hit själv vintern 2015 med sin fiol och drömmen om att få utbilda sig till professionell musiker. Nu vägras han tillstånd att stanna i Sverige. Vi anser att Juan ska ha en rättvis behandling och få fullfölja sina studier. Tiden är knapp och vi behöver din hjälp!

 

I El Salvador, Juans hemland, har han inte har haft någon möjlighet till att studera musik eller leva det liv som han vill och behöver. På Framnäs folkhögskola i Piteå har han fått chansen att göra detta. Sedan januari 2016 bor han på skolan, studerar och har lärt sig svenska. Juan är en av skolans flitigaste och mest målmedvetna elever. Han spelar i ett flertal orkestrar, bl.a. i Norrbottens Stråkorkester och Norrbottens Ungdomssymfoniker. Trots hans fullspäckade schema har han alltid tid för sin omgivning och sprider oerhörd glädje runt sig.

Hans dröm är att studera på Musikhögskolan i Piteå och han har under sina studier på Framnäs kämpat för att få uppehållstillstånd. För ett uppehållstillstånd krävs bl.a. en antagning till högskolan dit han nu sökt och där det enda som saknas är ett godkänt svenska- och engelskaprov, vilket han planerade att skriva nu i maj.

För att finansiera sina studier har Juan ordnat ett sommarjobb i Piteå. För detta behöver han arbetstillstånd, som Migrationsverket kräver att man söker utanför Sverige. Därför åkte Juan, tisdag den 24/4, till London varpå han stoppades av svensk polis på Skavsta flygplats. De hävdar att Juan under två års tid har vistats olagligt i Sverige, vilket inte stämmer. Enligt Migrationsverket får den som väntar på beslut om överklagan stanna i Sverige.

Trots detta har polisen nu bekräftat att Juan inte får resa till Sverige igen på tre år. Vi anser att det är helt fel att han inte ska få komma tillbaka och fortsätta med sina musikstudier här. Juan har under åren på Framnäs skapat ett nytt liv och fått många vänner, kollegor och bekanta som håller honom väldigt kär. Vi ber om din hjälp, ditt namn. Två minuter och ditt namn kan hjälpa Juan att få uppfylla sina mål och drömmar!

Vi kommer att skicka namninsamlingen till Migrationsverket för att få dem att tänka om, och vi letar också just nu efter någon som kan hjälpa Juan med att överklaga det juridiska beslutet.

 

OBS!
Se till att bekräfta underskriften via mail, bekräftelsemailet kan ibland hamna i skäpposten!

Dela och sprid! All hjälp välkomnas, maila juansvanner @ gmail.com vid frågor eller övrigt. 


Med vänliga hälsningar,  

Vännerna vid Framnäs folkhögskola och Musikhögskolan i Piteå <3

 

IN ENGLISH

Our dearly beloved Juan Bosco Palacios Tario is forced to leave Sweden on unjust grounds. He moved to Sweden in the winter of 2015 with a violin and the ambition to become a professional musician. He is now refused any legal rights to stay in the country. We wish Juan to be treated equally in order to complete his studies. Time’s at the essence and we need your help!

In El Salvador, Juan’s homeland, he never had the opportunity to study music or lead the life he’d set out for himself. Thanks to Framnäs Folkhögskola in Piteå, northern Sweden, he’s been given a chance to reach his goals and enhance his musical talent. He’s lived at the campus since January 2016 as one of its most ambitious and determined students and has even become fluent in the Swedish language. On top of his studies, Juan plays in various orchestras, for instance Norrbottens Ungdomssymfoniker and Norbottens Stråkorkester. In spite of his tight schedule he always makes time for his friends and classmates and never fails to spread joy wherever he goes.

His dream is to study at Musikhögskolan in Piteå for which he’s worked really hard to get a residence permit alongside his current studies. After completing a language test planned to take place in May he would have been accepted to the university.

To finance his dream studies, Juan has arranged a summer job in Piteå. The Swedish Migration Board requires foreigners to obtain a work permit, one he must apply to from abroad. Juan then booked airplane tickets to London but was stopped by Swedish police at the Skavsta airport on the 24th of April. They allege in a report that Juan has been an illegal immigrant in Sweden for a period of two years - which is incorrect. According to the Swedish Migration Board, immigrants are entitled to stay in the country until their appeals have been reviewed.

In spite of all this, the police have now banned Juan from entering Sweden again in three years. We think it’s horribly unjust that he won’t be able to continue with his studies – Juan has created a new life for himself in the past two years here at Framnäs, established important friendships, bonded with colleagues and familiarized himself with many friendly faces. We ask for your help, your name. Two minutes and your name can help Juan reach his dreams!

We will send the petition to the Swedish Migration Board in an attempt to make them reconsider, and we’re also looking for someone to assist Juan in appealing against the legal decision.

 

PLEASE NOTE!

Make sure to confirm your signature through the confirmation email. If you don’t receive the email in your inbox, please check your junk mail!

Please help us spread the news! We truly appreciate any help we can get. Email juansvanner@gmail.com for further inquiries.

 

Sincerely,

Juan’s friends at Framnäs Folkhögskola and Musikhögskolan in Piteå <3