Låt inte familjen Dolikjanin utvisas efter 8 år!

Familjen Dolikjanin har fått avslag efter att ha bott i Sverige i 8 år. Familjen består av två föräldrar och fyra döttrar. Äldsta dottern som snart blir 18 år går sista året på gymnasiet och strävar för att bli psykolog och hjälpa människor. Två döttrar som består av 16 år och 12 år. Yngsta dottern är fyra år gammal och är född i Sverige, hon talar endast det svenska språket. Föräldrarna kom till Sverige eftersom de ville försäkra sina döttrars framtid och trygghet. Föräldrarna är fast anställda och väldigt engagerade i sitt arbete för att kunna försörja familjen. Familjen har anpassat sig till det svenska samhället och är väldigt civiliserade. Barnen kallar Sverige för sitt hemland i och med att de är uppvuxna här och känner sig som hemma här. Om de blir tvungna att återvända till Makedonien så har dem ingenting att återvända till. I Makedonien finns det inga möjligheter och rättigheter för barnen. Föräldrarna har inget jobb där och kan inte försörja familjen. Hur ska familjen återvända till ett land där de inte har någonting och är tvungna att börja om på nytt. 

Vi vill att familjen Dolikjanin ska få stanna i Sverige och vi vill att ni är med och hjälper! 


Jennifer Valencia, Fitore Bislimi    Kontakta namninsamlingens skapare