Låt homosexuella bli blodgivare

Socialstyrelsen nekar fortfarande homosexuella män att bli blodgivare pga smittorisken, trots att blod ständigt efterfrågas.

Allt blod testas varje gång för hepatit B, hepatit C, syfilis och hiv.
Då 84% av samtliga rapporterade fall av smitta kommer från personer födda utomlands skulle socialstyrelsen lika gärna kunna förbjuda människor som har sex med utrikes födda att bli blodgivare. Låter det vettigt?

Skriv på för ALLAS rätt att rädda liv genom blodgivning!