Låt frizonen vara kvar!

C81D6A42-1A72-4975-B830-E81B6D0BBC53.png
På kommunfullmäktige 18/12 avgörs frizonens vara eller icke vara. Gör din röst hörd och skriv under denna namninsamling för att stoppa detta. Vi behöver fler skademinimerande åtgärder i Sundsvall, inte färre.

 

Sedan den 11:e juli 2023 är det tillåtet att dricka alkohol över 3,5% på Norrmalmsparken vid kommunhuset. Utifrån den senaste trygghetsmätningen i Sundsvall föreslog polisen till politiken att på test göra det lagligt att dricka över 3,5% på normalmsparken. Trygghetsmätningrn visade bland annat att det fanns en oro för att vistas i centrala Sundsvall runt torg och busshållplatser. Oron från allmänheten bestod enligt polisen av det de kallar för "det öppna missbruket".

 

I utvärderingen skriver polisen bland annat:

"Vi kan efter väldig kort tid se att det öppna missbruket till mångt och mycket
har flyttats från Hållplats Sundsvall och de centrala delarna av city till
Norrmalmsparken.

Polisen kan emellertid se fördelar med Norrmalmsparken. Det är mindre
störningar genom fylleri i centrum, det är inte lika lätt för t.ex. ungdomar att
komma i kontakt med etablerade missbrukare. Norrmalmsparken samlar både
alkohol och narkotikamissbrukare samt de som har ett blandmissbruk. Polisen
kan lättare upptäcka nya personer som vistas med etablerade missbrukare och
kan genom detta skriva orosanmälningar till socialtjänsten. Åkanten och dess
omgivningar används mer av allmänheten och inte av missbrukarna.
Missbrukarna själva uttrycker (flertalet) att det är uppskattat att ha en egen
plats att vara på.


En negativ aspekt är att de som har sina arbetsplatser i närheten kan uppfatta
Norrmalsparken som störande. (Barn och unga Socialtjänsten)


Polismyndigheten ser gärna att det fortsättningsvis är tillåtet att förtära alkohol
över 3,5% i Norrmalmsparken och att en gedigen utvärdering sker efter ca 1
år."

Även de som jobbar på missbruk och psykisk ohälsa på socialtjänsten har vittnat om att parken kunnat förhindra mång omhändertagande enligt LVM (lagen om vård av missbrukare), samt att deras jobb blivit lättare då de snabbt kan hitta sina klienter och hjälpa dem i ett tidigare stadie. 


Centerstudenter Sundsvall    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Centerstudenter Sundsvall lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...