Låt flytt till Nyängsskolans fritids vara frivilligt

Hej!

Vi är föräldrar till barn som går på särskolan Nyängskolan i Lessebo. Barnen har under flera år haft en välfungerande plats på Hackes efter skolan där barnen trivs mycket bra. Men nu har vi fått besked att våra barn måste byta till det nyuppstartade fritidset för särskolans barn.

Vi har inte fått vara med och diskutera hur det här skulle påverka våra barn utan blir informerade långt i efterhand av skolans rektor Christina Fransson att beslutet är fattat och våra barn måste flytta.

När barnen blir 12 år planerar kommunen att flytta tillbaka barnen till Hackes. Det blir därmed två flyttar, med riskabla förändringar som kan påverka barnens psykiska mående negativt, endast för att de ska hamna på samma ställe de började på.

Vi tycker inte att det här är för barnens bästa. Specialister på barnens funktionsnedsättningar har inte heller tillfrågats om det är för barnens bästa. Föräldrarna som känner barnen bäst har inte heller tillfrågats.

  1. Vi vill i första hand att bytet av fritids ska vara frivilligt och beslutet tas av vårdnadshavaren.
  2. I andra hand skulle vi vilja att barn och ungdomshabiliteringen, barnpsykolog tillsammans med andra specialister på barnens diagnoser får göra en bedömning av vilka barn som bör ha kvar sin nuvarande lösning.
  3. Socialförvaltningen och skolan borde vara tvungna att samarbeta för att hitta en lösning som utgår från varje barns bästa

 

Den här namninsamlingen är endast för föräldrar, vårdnadshavare, nära släktingar och vänner eller andra i barnen som går på Hackes närmaste familj. Det kan bli aktuellt med namninsamling för övriga boende i Lessebo senare.

 


Magdalena Korpela    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Magdalena Korpela överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...