Låt diabetesföräldrar bli beviljade VAB när dom utbildar skolpersonal

Det räcker väl med att ens barn får en kronisk, potentiellt livshotande sjukdom. Ska de för den sakens skull behöva gå under ekonomiskt också? säger Tina Linder.

Namninsamlingen är en reaktion på Försäkringskassans tuffare regeltolkning, om att föräldrar till barn med diabetes inte ska få tillfällig föräldrapenning, eller vab, när de är borta från jobbet för att utbilda personalen i förskola eller skola i barnets behandling.

Inte heller om barnets ordinarie verksamhet är stängd eller om den personal som kan diabetesbehandlingen är borta.

Många upprörda,detta måste ändras!!!

Jag känner människor som har fått ta sex till åtta veckors semester för att kunna vara med och lära upp personal i skolan. Och sen när sommaren kommer och barnet ska vara ledigt, då har inte mamma och pappa någon semester kvar!!

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Tina Linder lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...