Låt Amir få stanna!

Amir_Hussein_Rezaie.jpgAmir som är 22 år sökte asyl i Sverige 2016 och efter ett avslag blev han nedstämd och började fungera dåligt. I Orsa fick han kontakt med ett par kamrater som också var utvisningshotade. Kamraterna var uppmuntrande och eftersom de hade kontakter i kyrkan kom också Amir att få det.  Språket har succesivt förbättrats.  I den nya situationen uppstod sådana förändringar i hans liv att det fanns skäl att lämna in överklagande till Migrationsverket. Detta medförde att han överklagade tidigare beslut. Efter många kontakter och mycket svårigheter lyckades Amir få jobb på ett äldreboende, ett arbete som han klarade bättre och bättre. Han utvecklade sina färdigheter i omvårdnadsarbetet, blev uppskattad av patienter, chefer och medarbetare. Anneli Vestlund, enhetschef på Saxnäs, Mora kommun, betonar ”Amirs fina bemötande har stor betydelse för våra patienter.” Vidare framhåller hon Amirs yrkesskicklighet och hennes största önskan är att Amir får fortsätta i arbetet. Om inte ”skulle det innebära en stor förlust för Saxnäs”. Han fick därför stöd till ett års vikariatsförordnande. Han gjorde då en ansökan om uppehållstillstånd som bygger på att man fått arbete i Sverige. Amir såg detta som en möjlighet att stanna, ha ett arbete och kunna försörja sig själv.  Plötsligt hör Migrationsverket av sig och tar tillbaka det arbetstillstånd som han hade och de hotar i stället att han ska utvisas. Detta har upprört både hans arbetsgivare, arbetskamrater och vännerna i kyrkan. Amir är en mjuk och artig ung man som inbjuder till vänskap, dessutom talar han bra svenska.  Det som upprör alla i hans omgivning nu är att han inte får behålla sitt arbete i väntan på en utvisning och en väntan på att få utslag i en överklagan för att han miste arbetstillståndet. Hela tillvaron går ju i krasch om han förlorar arbete och försörjningsmöjligheter. Innan överklagandet avgjorts har han haft ett hopp om att få stanna och är motiverad att utföra ett bra arbete och göra nytta i Sverige.  Vi som undertecknar denna framställan till Migrationsverket om att Amir ska få behålla sitt arbetstillstånd ser ju den negativa effekt beslutet haft för Amir. Han längtar efter att kunna återvända till arbetet och inte minst för att han ska utveckla sin självkänsla och undvika risker för ohälsa med nedstämdhet och sysslolöshet. Vi saknar en human inställning till Amir från Migrationsverket i detta fall, och vädjar att de ändrar sitt beslut. Han har ju faktiskt avtal och kan försörja sig själv. Signalerna är nu att Migrationsverket inte tar någon hänsyn till en persons hälsa och utveckling. Det fälls många kritiska omdömen om Migrationsverkets hantering i detta fall. Vädjan är att återge Amir arbetstillståndet!

OBS!! Glöm inte att bekräfta er underskrift genom att klicka på länken ni får på er mail efter att ni skrivit under! 
Ni måste bekräfta er underskrift för att denna ska vara giltig! Många underskrifter kan inte visas annars. Jag ber er därför att kolla upp och skriva igen om er underskrift fattas, tack snälla ❤

Orsa Missionsförsamling    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Orsa Missionsförsamling överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook