Lästvik hotas av gruva!

Uppdatering 2018-10-21

Tyvärr fick Odin Metals Ltd sitt undersökningstillstånd den 20 september. Kampen fortsätter. Nu gäller det att de inte får bearbetningskoncession. Fortsätt skriva på!

Uppdatering 2018-05-20

Nu har Bengtsfors kommun tillsammans med de tre övriga berörda kommunera lyckligtvis yttrat sig negativt till att ge Odin Metals undersökningstillstånd. Men än är inte kampen över. Vi hoppas nu att Bergstaten inte ger Odin Metals undersökningstillstånd och bidrar till ett utlädnskt gruvbolags snabba börsvinster. Vi som bor och verkar i området är trötta på dessa ständiga hot mot skogen, sjöarna och områdets viktiga kulturella värde. Fortsätt skriva under för att visa ditt motstånd mot gruvnäringens försök till brytning i området. Vi kommer att uppvakta Bergstaten framöver för att visa vart vi står i frågan!    

------------------------

Prospektering för gruva i Bengtsfors kommun!

Det är svenska GeoVista AB som har fått i uppdrag av det australiska gruvbolaget Odin Metals att göra prospekteringar i och kring Bengtsfors kommun. En av de planerade provborrningarna kommer att ske ett stenkast från vattentäkten Lästvik, Bengtsfors kommuns största vattentäkt. Vattentäkten försörjer idag Dals Långed, Billingsfors, Dingelvik och Karls Gärde med dricksvatten och det är nu detta vatten som hotas. 

Marken som provborrningen kommer ske på ägs idag av Birgit Hansson som är emot provborrningen, men markägare har enligt lag inte något att säga till om i dessa frågor. Nu har Bengtsfors kommun och de tre  har däremot fram till den 22:a maj på sig att yttra sig i frågan innan den går vidare till högre instans.

Och det är inte bara markägaren som tycker att prospekteringen är en dålig idé. Marken där det ska provborras är nämligen en samlingsplats för konst, musik och folkbildning. Den ideella föreningen Djuren i Skogen drar varje år hundratals musik- och konstälskare från hela världen till skogen och festivalen Skogsfesten, vid Lästviks säteri. Gruvprospekteringen hotar alltså även denna unika kulturfestival.

I ett regeringsbeslut från 1998 framgår det att området kring Lästvik är olämpligt för gruvbrytning för att skydda vattentäkten. Detta vill vi att Bengtsfors kommun ska ha i åtanke då de ska yttra sig i frågan. Med denna namninsamling vill vi påvisa oron för vattentäkten Lästvik och det uppenbara hot som en provborrning skulle kunna leda till.

Namninsamlingen kommer lämnas över till Bengtsfors kommun före den 22:a maj.

Tack för att du skriver på!
Birgit och Djuren i SkogenIMG_20170529_003548_156.jpg


Julia Norman, Djuren i Skogen    Kontakta namninsamlingens skapare