Lärare mot avskedandet av Per Kornhall

Många lärare har blivit straffade för att de uttryckt och spridit kritiska synpunkter. Många lärare har blivit straffade eller förebrådda när de har deltagit i opinionsbildning kring skolan. Ännu fler lärare har tigit när de vetat med sig att de borde ha slagit larm. Tigit av rädsla för repressalier.

Skolan är inte bara ett politiskt utan även ett professionellt ansvar. Tiger vi lärare inför missförhållanden, lagbrott och felprioriteringar är vi medskyldiga.

Tiger vi lärare är vi negativa demokratiska förebilder för våra elever. Det är vårt jobb att lära nästa generation vad det betyder att ha ryggrad, att visa empati, att ta ansvar, att kämpa för det man tror på.

Skolstrategen Per Kornhall fick sparken. Själv säger han att orsaken var hans interna kritik och externa opinionsbildning i skolfrågor. Han har bandade samtal som styrker det påståendet.

Här är de angivna skälen för uppsägandet:

1. Kornhall deltog i ett seminarium på Studieförbundet Näringsliv och Samhälle om resultatmätning i skolan. Man menar att detta var en del av en ”bisyssla” och att Kornhall inte hade clearat kostnaden på 733 kronor med sin chef.

2. Medverkan i en skolutvecklingskonferens anordnad av Academedia utan att ha stämt av det med chef.

3. Påstådd och bestridd radering av kalender i Outlook.

4. Intervju för lokaltidningen Vi i Väsby på vad arbetsgivaren säger var arbetstid, trots att arbetstiden inte var reglerad.

De här skälen är uppenbara svepskäl - inte rimliga skäl för något så ovanligt och drastiskt som ett avskedande. Det tyckte uppenbarligen också ordförande för moderaterna i Väsby Eric Palmstierna (som även är ordförande för det projekt som anställde Kornhall). Så här skrev han i sin blogg innan skälen var kända: "De som är insatta i personalfrågor och arbetsrätt vet att det är ytterst ovanligt med avsked. Det förekommer i fall exempelvis då den anställde har stulit från arbetsgivaren eller liknande och det finns tydliga bevis." ... Undrar om han står fast vid det uttalandet än idag?

Behövs det mer underlag för att det är obekväma åsikter, obekväm kritik och vägran att låta sig nedtystas som ligger bakom avskedandet?

Per Kornhall förtjänar vårt stöd. Men vi ska inte skriva under den här petitionen bara av den orsaken.

Vi skriver under för att lärare hjälper lärare. Det är vad ordet kollegialitet betyder och kräver.

Vi skriver under för att lärarnas lojalitet är till uppdraget och eleverna - inte till tjänstemän och politiker.

Vi skriver under för att vi har världens viktigaste jobb och för att vi förstår att det förpliktigar.


Helena von Schantz    Kontakta namninsamlingens skapare