Jag är flykting i mitt eget land

Jag är en flykting i mitt eget land men inget offer. När jag inte utsätts för strålning är jag stark och handlingskraftig. Vi sökte i hela fem län efter ett ställe med låg strålning. Här mår jag och andra elöverkänsliga bra, därför förbereder vi nu också att bygga gäststugor för andra som behöver återhämta kraft. Det sker genom den idéella förening som jag är verksamhetsledare för, Kulturand.

Nyligen är dock bygglov givet för en mast nära. Flera andra och jag har överklagat bygglovet men det gav inte det resultat vi hoppades. Nu går vi vidare till nästa nivå. Din namnunderskrift behövs för att beslutsfattarna ska bry sig! Snälla Du, skriv under på att lågstrålande områden måste bevaras på flera håll! Och att ett av dem ska få förbli just i Järbo där vi förbereder en god framtid för många andra som idag också är flyktingar undan mikrovågsstrålning. 

Föreningen Kulturand samt dess samverkanspartners är självklart positiva till hur modern teknik underlättar i människors vardagsliv: hemma och på jobbet. En väl fungerande infrastruktur när det gäller IT är en viktig del av dagens samhälle. Vårt "nej till masten" är både enkelt och konkret och inskränker inte vår välutbyggda digitala teknik på något omvälvande sätt. 

 

FAKTA

Elöverkänslighet är i Sverige, sedan 1995, en erkänd funktionsnedsättning. 

Elöverkänsligas Riksförbund är en av 37 organisationer i Handikappförbunden. 

 

År 2011 antog Europarådet Resolution 1815 som uppmanar alla medlemsstater 

  • att bevara lågstrålande områden
  • att ta särskild hänsyn till personer med funktionsnedsättningen elöverkänslighet, också särskild hänsyn till barn, gamla och sjuka 
  • att använda trådbunden teknik, speciellt bland barn
  • att hålla alla strålningsnivåer så låga som möjligt. 

Detta är politiskt bindande eftersom Sverige - som medlemmar i Europarådet - förbundit oss att följa de resolutioner som rådet kommer med. (Källa: Riksdagens upplysningstjänst) 

I Sverige gäller rekommendationer från organisationen ICNIRP. ICNIRP:s rekommendationer/gränsvärden är hårt kritiserade eftersom de är allt för höga, föråldrade och inte tar hänsyn till den omfattande mängd forskning som visar hälsorisker vid betydligt lägre strålningsnivåer. ICNIRP:s gränsvärde skyddar endast mot omedelbara effekter av 6 minuters exponering då strålningen är så intensiv att den värmer upp vävnad, så kallade "termiska effekter". Gränsvärdet utesluter alla andra effekter som kan uppstå efter längre tids sxponering, d.v.s. över 6 minuter. I delstaten Salzburg i Österrike rekommenderar hälsomyndigheten att mikrovågsstrålningen inte ska överstiga 1 – 3 mikrowatt/m2 i bostäder, vilket är 10 000 000 gånger lägre än de nivåer som tillåts enligt ICNIRP:s och den statliga Svenska Strålsäkerhetsmyndighetens riktlinjer (dock ej lag). Även Bioiniativrapporten 2012 rekommenderade en kraftfull sänkning av tillåtna strålningsnivåer efter en omfattande genomgång av tillgänglig forskning.(Källa: Strålskyddsstiftelsen)  

 

 

GENOM ATT UNDERTECKNA GER DU KRAFT ÅT INITIATIVET ATT SKAPA EN UNIK MÖJLIGHET TILL ÅTERHÄMTNING FÖR MÅNGA 

ATT DET BLIR MÅNGA NAMN SOM STÖDER DETTA GER OCKSÅ GOTT UNDERLAG TILL BESLUTSFATTARE 

Som elöverkänslig är vi flyktingar i vårt eget land. Sverige ÄR ett fantastiskt land att leva i av många skäl men det är svårt för allt fler att det är så tät mikrovågsstrålning. För varje mast som sätts upp beskärs områden där vi kan leva och verka.

Alla människor har rätt att vistas utomhus, höra fågelkvitter och njuta av naturen. Men för dem som inte klarar strålningen från master och trådlös kommunikation är detta ingen självklarhet. De sjukaste blir kvar inomhus i speciellt strålningsskyddade hus. Därför måste vissa områden bevaras lågstrålande. Hos oss i Järbo planeras gäststugor för elöverkänsliga personer samt olika aktiviteter för elöverkänsliga i alla åldrar, inte minst för barnen. Elöverkänsliga personer i Sverige har idag ingenstans att ta vägen när strålningen och el-intensiteten blir för mycket. Möjligheterna här i Järbo blir därför unika i Sverige.

Föreningen Kulturand, arbetar nu för att lågstrålande områden ska bevaras och att ett av dem är skogen utanför Järbo, strax norr om Sandviken. Nu har bygglov beviljats för en ny mast här. Flera personer har överklagat beslutet. Länsstyrelsen avvisar dock överklagandena och vi går nu vidare till nästa instans som är Mark- och miljödomstolen i Östersund.

Tyvärr är den nu uppkomna situationen i Gävleborgs län - att överklagan avvisats och att en växande befolkningsgrupp förmenas livsutrymme - något som händer även i andra kommuner och län i Sverige. Fler och fler får emellertid upp ögonen för att lågstrålande områden verkligen behövs. Framtidsinriktade politiker ser naturligtvis värdet av att värna om en växande befolkningsgrupp och det unika initiativ till åthämtning som planeras i Järbo. Vi tror att beslutsfattare nu ska öppna sina ögon för problemet och agera i enlighet med FN konventioner om allas rätt till ett värdigt liv! 

Namnunderskrifterna kommer att bifogas vår nästa överklagan som ska lämnas in i början av november 2014. Så, snälla du, hjälp till att sprida detta snabbt så vi får så många underskrifter som möjligt redan för vårt lokala ärende! 

Namnunderskrifterna kommer sedan också att sändas till alla kommuner i Sverige samt som en påminnelse till regeringen. 

 

VAR SNÄLL OCH DELA DETTA, SPRID VIDARE! 

 

Läs mer om Kulturand, vår verksamhet och om hur just DU kan göra stor skillnad på www.ekobyggmedlera.se  läs speciellt under fliken L O I S som är förkortning för ”Lågstrålande Områden I Sverige” 

Onsdag 29/10 sänds i SVT GävleDala Nyheter, om situationen här och våra planer på gäststugor.

 

http://www.svt.se/nyheter/regionalt/gavledala/dystert-besked-for-elallergiker


Marjo Marthin, Järbo    Kontakta namninsamlingens skapare