Lägg ner planerna på att sälja Skylten!

S:t Kors som ägs av Linköpings kommun har "långtgående planer " att sälja fastigheten Gjuteriet 2, dvs Skylten, till fastighetsbolaget Mannersons. Kvarteret bedöms ha stort värde i framtiden, när den planerade ostlänken kommer rita om området, och omläggningen av spåren gör kvarteret till en del av stadskärnan. Verksamheten som bedrivs i och runt Skylten har inga garantier, kommunverksamhetens besittningsrätt skyddar inte mot t ex höjda hyror. Genom namninsamlingen vill vi visa politikerna att verksamheten har starkt stöd av kommuninvånarna, och att vi kräver att den skyddas från kommersiella intressen. Skyltenområdet och verksamheten ska garanteras av kommunen, dvs oss, nu och alltid!


Lägg ner planerna på att sälja Skylten!    Kontakta namninsamlingens skapare