Lägg inte ned kursen Du och ditt liv

Lägg inte ned kursen Du och Ditt liv  Kursen Du och Ditt Liv ges på Folkhögskolan i Trollhättan.

Deltagarna är utrikesfödda kvinnor i medelåldern. Målet med kursen är att vi ska förbereda oss för högre studier och/eller yrkesliv i Sverige. Kursen har många positiva effekter som förbättrad hälsa, ett socialt liv där alla är inkluderade och som stärker vår personlighet.  Under kursen har vi fått lära oss att kämpa för att nå våra mål och gå vidare i livet. Dessutom har vi fått mycket hjälp att veta hur samhället fungerar och vi känner oss mer självständiga som exempelvis, innan vi började kursen visste vi inte så mycket om vad jämställdhet innebär, men vi vet nu vad vi har för rättigheter och skyldigheter.  Vi har fått träffa och studera om olika kvinnor som har blivit våra förebilder det vill säga att det har gett oss motivation att inte ge upp utan att gå vidare i livet i stället. Innan vi kom till Du och ditt liv kursen gick vi på olika skolor, men denna kurs passar oss bättre mycket för den görs på ett annat sätt och är baserad på en speciell metod (suggestopedi), där vi har fått mycket stöttning med precis vad vi behöver, exempelvis har vi fått material på svenska och på vårt modersmål.   Efter att Dalslandsfolkhögskola har beslutat att lägga ner kursen på grund av besparingar känner vi oss deprimerade och frustrerade för att vi kommer att förlora platsen där vi känner ossmer utvecklade och tryggare.  Så lägg inte ned en mycket bra kurs!   

Deltagare i Du och Ditt Liv på Folkhögskolan i Trollhättan   

 

Namnlista 

Fatima 

Ibtihal 

Sabah 

Sawsan 

Safa 

Aida 

Farhio

Maryan 

Faduma 

Deka

Shukri 

Penpa

Amina 

Zakia 

Claudin 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Rahaf Alzaher lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...