Lagändring sexuella övergrepp på barn!!

Jag vill ändra lagarna kring barnens skydd! Vi har själva gått igenom ett helvete i över två år efter att det uppdagades att det jobbade en pedofil på min sons förskola! 20/2-18 upptäcktes mannen lämna förskoletoaletten med en femårig flicka! Anmälan gör förundersökningen startar! Man hittar filmer på sexuella övergrepp som mannen utsätter barn för på förskolans toalett! 

Efter händelsen så väljer förskolechefen att dölja och ljuga om antal barn som förekom i polisutredningen för barnens egna föräldrar och polisen valde att utan att ens träffa barnen eller informera föräldrar till barnen om att en pedofil nämnt deras namn som potentiella offer för sexuella övergrepp lägga ner förundersökningen angående 4-5 barn som mannen själv namngett vid förhör och även i samtal med förskolechefen! Jag får sedan 16/5-18 när domen fallit i tingsrätten läsa i förundersökningen att mitt barn varit nämnd i utredningen utan att någon tyckt att jag som hans vårdnadshavare har rätt till den informationen!!! Detta ska aldrig få hända igen och vi alla måste stå upp för att ändra på det!! Så kom igen, skriv under så vi kan påverka!!! 

* Hårdare straff mot pedofiler, ingen straffrabatt eller praxis om 2/3 

* Barnens ord ska väga tyngre än förövarens

* Brottet ska ligga kvar i registret resten av livet, inte  tas bort efter 10 år

* Vid brott på förskola så ska alla barn som varit i kontakt med pedofilen utredas

* Pedofilens uttalanden i förhör ska inte kunna återtas utan alltid utredas

* Det ska anses vara ett brott att som anställd på förskola eller huvudman dölja barns inblandning i en förundersökning angående brott mot barn som begåtts på förskola! 

* Barnkonventionen måste vara användbar och inte bara låta bra på papper! Den ska gå över skollagen då barn inte ska kunna fara illa i skolan. Den ska även kunna användas i enskilda fall vilket inte går nu! 

* Sverige måste skriva under den överklagande delen vilket ej gjorts 

* Att som förskola bryta mot barns rätt att få sin röst hörd, utsätta barn för psykisk ohälsa och fara ska vara straffbart.

 

mm. 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Mikaela Rydberg kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...