Lagändring NU med 3 veckors varsel avseende socialtjänstens och domstolens arbete med våra barn

<span;>Socialtjänsten är den myndighet som utreder barn,ungdomar och deras föräldrar i Sverige. 

<span;>Socialtjänstens arbete och deras skriftliga utredningar som sedan klubbas igenom av Domstolar genomsyras av grova tjänstefel, hordvis med lögner om barn och föräldrar= utan BEVIS för vad de påstår, uttalad inkompetens samt man uppehåller sig många gånger kring oegentligheter- samtidigt som man många gånger MÖRKAR den konkreta BEVISNING om exempelvis illavarslande saker/beteende hos 1 förälder= Rättslösheten blir TOTAL för barnen i SVERIGE. 

<span;>Domstolen dömer sedan i 99 fall av 100 på Socialtjänstens skriftliga utredning- detta TROTS att i uppemot 80 % av fallen - så presenterar föräldrarna själva - OTVETYDIG BEVISNING för att SOCIALTJÄNSTENS påståenden EJ stämmer vid en domstolsförhandling om saken.

<span;>Ca 50 000 barn hanteras ÅRLIGEN i detta dysfunktionella systemet. Ca 15000 barn hanteras i vårdnads tvist ärenden, 25000 barn i LVU ärenden ,10 000 barn i CIS hem ,hvb hem och annat. 

<span;>I uppemot 80 % av fallen där man LVUAR ett barn ,så rycks barnen loss från FULLGODA föräldrar. Mycket nedslående statistik över barnens chans att någonsin få komma hem igen  - TROTS att deras biologiska öräldrar EJ brister.

<span;>I uppemot 80 % av fallen av vårdnadstvister så får FEL förälder ENSAM vårdnad. FULLGODA föräldrar förlorar helt kontakten med sina barn - man ger 1 av 2 tvistande föräldrar ENSAMRÄTT till barnen. Sedan VÄGRAR man göra om ,göra RÄTT - enligt samma melodi som i LVU ärenden där man gjort FEL.

<span;>De 10 000 fall per år som rör cis,hvb hem,där vittnar mer än 80 % av ungdomarna att denna såkallade " ungdomsvård " är bedrövlig, undermålig och EJ en verksamhet som hjälper ungdomar. 

<span;>KONTENTAN: 50 000 * 0,8 = 40 000 barns uppväxt och LIV SABOTERAS årligen i social tjänstens och domstolens regi.

<span;>Systemet STJÄLPER mångt mycket mera än det HJÄLPER !!!

<span;>Så här kan det INTE få fortgå ! Inte 1 barn till skall SKADAS,TRAUMATISERAS eller trasas sönder mera - I ett totalt orättssäkert system ,vi sätter STOPP här och NU !!

<span;>Det är allmän FARA för HÄLSA och LIV - därav är det motiverat ,och fullt MÖJLIGT att genomdriva nedan förslag på lagändring med OMEDELBAR VERKAN, från riksdagshåll - liksom man gjorde under pandemin ,med blott 3 veckors notice.

<span;>FÖRSLAG PÅ OMEDELBAR LAGÄNDRING;

<span;>avseende social tjänstens arbete ; ALLT som inges i SKRIFT till en domstol från socialtjänst /familjerätten skall stödjas upp med KONKRET BEVISNING kring detta . All dokumentation och ALL konkret BEVISNING som föräldrar givit socialtjänsten/familjerättem skall social/familjerätt BIFOGA och yttra sig över till domstolen.

<span;>Avseende DOMSTOLENS ARBETE ; 

<span;> Domstolen skall värdera enskild förälders bevisning, vittnesmål, framställan = likvärdig som socialtjänstens . Idag sker EJ detta . Domstolen dömer på socialtjänstens ord ,trots många gånger massiv bevisning från enskild förälder att socialtjänsten har FEL .

Reellt tjönstemanna ansvar.följs EJ lagen så skall en av folket tillsatt division ,avgöra saken om tjänstefel. 

Erkänn PSYKISK misshandel/ föräldra alienation/umgänges sabotage som ett BROTT mot barn .

Kommer att förfina dessa lagförslag ,men skriv under NU .

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Linda Norén lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...