Kvinnligt människovärde i politiken!

Om och om igen hör vi om politiker som grips för sexköp men inte avgår. Till detta kommer mörkertalet av de politiker som kommer undan med sexköp utan att detta uppmärksammas. Ska personer som anser en kvinna vara något man kan köpa bestämma över hela Sveriges kvinnliga befolkning? Nej! Det är dags att protestera.

Vi kräver en politik fri från sexköpare. De som finns på partiernas kandidatlistor ska rensas ut och inga nya sexköpare ska ta deras platser. Vi vill varken ha en politik som premierar handel med kvinnor eller som offentligt ställer sig emot det men privat som förre Länspolismästare Göran Lindberg verkar för motsatsen.

Denna lista kommer när 15000 namnunderskrifter uppnåtts sändas till samtliga politiska partier.

För kvinnligt människovärde i politiken!