Kristallvägens busshållplats (Linje 142) måste tillbaka!

Då Stockholmshem skulle bygga kvarteret Karneolen (i hörnet Folkparksvägen/Kristallvägen) så flyttades busshållplats Kristallvägen provisoriskt 80 meter framåt i riktning mot Älvsjö.

Denna provisoriska hållplats skulle enligt Trafikförvaltningen återställas av Stockholmshem efter det att bygget var slutfört till sin ursprungliga plats.

Så har inte skett och 12 december 2021 försvann den provisoriska hållplatsen då Stockholmshem ska genomföra ett nytt bostadsbygge på den marken.

Stockholmshem låter meddela att en ny permanent busshållplats skall uppföras utanför det kommande bostadsbygget.

Detta kommer att ta ett antal år och tills dess det är klart står vi utan busshållplats vid Kristallvägen.

Det är orimligt att så många människor som utnyttjar kollektivtrafiken just vid Kristallvägen skall vara utan busshållplats med tanke på att det finns både äldre, funktionsnedsatta och andra med rörelsehinder som nu ska tvingas gå över 500 meter från sina bostäder till busshållplatserna Safirgränd eller Sulvägen. 

Vi kräver att Stockholmshem tillsammans med Kreolis finner en lösning på problemet och ser till att busshållplatsen Kristallvägen återställs på sin ursprungliga plats!

 

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Lena Andersson lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...