KRISSITUATION PÅ EN UNIK ARBETSPLATS - LIVA, Astrid Lindgrens barnsjukhus, NKS

55E89609-53B9-4B84-A470-749383E363BB.jpeg
KOM IHÅG ATT SKRIVA EN GILTIG E-POSTADRESS FÖR ATT KUNNA BEKRÄFTA!

 

Vår fantastiska läkare har beslutat att avsluta sin tjänst hos oss. Detta pga att ledningen ej tillmötesgår hennes fullt rimliga krav och ej ger stöd till att utveckla avdelningen.

För oss på avdelningen, våra patienter och dess anhöriga innebär detta en katastrof. Läkaren ifråga gör ett enormt bra jobb OCH räddar liv. Patienter kunde ha dött och KAN dö utan hennes kompetens. Vad händer med våra framtida patienter? Vart tog patientsäkerheten vägen?

 

Evas krav till ledningen;

* Verktyg och mandat för att leda och utveckla LIVA
* Ytterligare en läkare (idag är hon ensam)
* Överläkartjänst

 

Långtidsintensivvårdsavdelningen (LIVA) för teknikberoende barn med behov av andningsunderstöd är knuten till verksamheten för barnintensivvård och tillskapades 1990 ursprungligen med stöd av omsorgspolitiker från Stockholms Läns Landsting.

Andningsunderstödet kan bestå av invasiv/non-invasiv ventilation, med ventilatorbehandling eller endast trakeostomi. LIVA är fortfarande unik i norra Europa. Med anledning av att LIVAs medicinskt ansvariga läkare Eva Wesslén-Eriksson har sagt upp sig, utan att man från högre instans verkar förstå konsekvenserna av det, så känner vi medarbetare på LIVA att vi behöver klargöra vad det innebär för oss. 

Innan Eva Wesslén-Eriksson kom till LIVA bedrev vi på golvet den vardagliga vården efter bästa förmåga. Vanligtvis var det en läkare från BIVA som hade ansvar för att ronda våra patienter - ibland under en längre period, ibland var det en ny varje vecka, ”veckans doktor” eller till och med en per dag eller timme. Det dagliga arbetet skulle bara flyta. Det var inte möjligt att lägga ambitionen högre än så under de förutsättningar som gavs och ord som kontinuitet, helhetsperspektiv och individuella vårdplaner var inte möjliga att uppfylla.  

Som sjuksköterska var det ofta med känslan av att bara vara till besvär som vi gick till ronden med våra förfrågningar om den kort- och långsiktiga planen för de inneliggande barnen och recept och intyg till de redan utskrivna. Att det vi gjorde på vår lilla avdelning var av betydelse var svårt att känna på den tiden. LIVA har upplevt detta under perioder tidigare.

Docent Hans Selldén utvecklade LIVA från början och förblev LIVAs läkare tills sjukdomen tog över. Länge levde LIVA i ett vakuum tills Eva Wesslén-Eriksson tog över.   När Eva Wesslén-Eriksson kom förändrades allt.

Med ett genuint engagemang för den väldigt specifika vård vi bedriver och våra barn så lyfte hon hela avdelningen. Hon skapade rutiner och stabilitet. Hon utvecklade verksamheten och fick oss att förstå att vår kunskap och erfarenhet av de här barnen är värdefulla och att det vi gör på LIVA är något att vara stolta över. Hon har höjt både kvalitén och statusen på den vård vi bedriver och idag är LIVA en avdelning värd att resa runt i världen och presentera, vilket Eva Wesslén-Eriksson har gjort.

Hon har skapat nätverk både nationellt och internationellt för att hela tiden ligga i framkant och för att kunna erbjuda våra teknikberoende barn med behov av andningsunderstöd den absolut bästa vården. Hon har suttit uppe på nätterna för att kunna delta i internationella diskussionsforum för våra barns räkning och hon har ända från start haft planer och visioner för vår verksamhet.

Detta fantastiska engagemang och hennes förmåga att se till hela barnet, dess familj och omgivning har lett till att föräldrar och barn finner en stor trygghet i LIVA och så gott som varje vecka uttrycker barn och föräldrar sin tacksamhet över att vi finns. För faktum är att det är långt ifrån bara de två-fyra inneliggande barnen som omfattas av Eva Wesslén-Erikssons enorma engagemang. Det är sammanlagt ca 60 barn i hela Sverige som Eva Wesslén-Eriksson står i regelbunden kontakt med.

Att vi förlorar Eva Wesslén-Eriksson betyder att vi förlorar en otroligt duktig, driven och engagerad läkare, en otroligt varm och omtänksam kollega och ett språkrör för en liten och ovanlig samling barn, LIVAs ovanliga fåglar som Eva Wesslén-Eriksson själv kallar dem.

Vi förlorar en förebild som är väl insatt i dessa barns verklighet och allt vad det innebär med LSS och LASS, intyg, utbildningar och ansökningar. Att Eva Wesslén-Eriksson försvinner är i det närmaste en katastrof för LIVA.

Det rimmar även illa med Nya Karolinska Solna (NKS) vision och målbild, patienten först och kommer att skapa otrygghet för våra patienter ute i landet. Vi vill veta hur man tänker sig LIVAs framtid. Ska vi ha en tid framför oss där utskrivna barn hänger löst med intyg och recept som ska skrivas och respiratorinställningar som skall följas upp?

Ska vi behöva svika dessa familjers förtroenden genom att inte längre finnas där som en pålitlig och stabil instans att alltid kunna vända sig till därför att vi inte längre har någon läkare som är intresserad av de här barnen? Om vi trots allt kan förvänta oss en likvärdig efterträdare, hur ska den personen orka driva LIVA med samma engagemang om inte Eva Wesslén-Eriksson gjorde det utan att få sina krav uppfyllda? Vem kommer ansvara för att följa patienterna med långsiktiga planer, operationer, uppföljningar, andningsbedömningar och avvecklande av trakeostomi med eller utan kirurgi?

Vi kan inte återgå till ”veckans doktor”! Vi vill få svar på vad ledningen anser sig ha vunnit med att inte tillmötesgå Eva Wesslén-Erikssons krav, för vi har mycket svårt att föreställa oss att det står i proportion till vad det innebär för LIVA att förlora henne. Ledningen måste ta sitt ansvar för situationen som nu uppstått.      

All personal på LIVA

2017-12-22