Krafttag mot kraftledningen

Kraftledning.jpgEnligt ett nytt förslag från Svenska Kraftnät är en bred kraftledningsgata med 400kV planerad att gå genom stora delar av Upplands Bro kommun.
Vill du som vi stoppa den planerade kraftledningen, skriv på! Ditt namn gör skillnad!

Den planerade kraftledningen ska gå mellan stationerna Hamra i Enköpings kommun och Överby i Sollentuna kommun. Det innebär, om förslaget går igenom, att en ny kraftledningsgata kommer att passera via skogen mellan Näshagen och Långvreten, passera intill befintliga fastigheter för att sedan fortsätta mot Överby.
Läs förslaget med karta i sin helhet här: https://www.svk.se/natutveckling/transmissionsnatsprojekt/hamra-overby/utredning/samrad-for-ny-elforbindelse/

Vi vill att kraftledningen ska få en annan sträckning eller behålla den befintliga sträckningen. I vårt närområde finns redan Högbytorp med kraftvärmeverk och biogasanläggning. Alldeles intill planeras en anläggning för mellanlagring av rötslam. Jehanders har ansökt om att femdubbla sin verksamhet med utbyggd bergtäkt och asfaltstillverkning bara några hundra meter från den planerade kraftledningen.
Åt andra hållet finns Svea Livgarde, som ska förstärka sin verksamhet med två skyttebataljoner med vardera 800 personer, vilket kommer att innebära ännu mer buller än vad vi redan störs av idag.

Vi är även oroliga för hur våra unika naturmiljöer, fridlysta växter och den biologiska mångfalden kommer att påverkas? Vilka effekter kommer ledningen att ha människor och den fysiska miljön i övrigt?

Vi som är boende i närområdet har fått nog. Vi riskerar att bli omgivna av faktorer som kraftigt kommer att påverka vår hälsa och livskvalitet i framtiden!
Det är viktigt att du skriver på namnlistan nu innan samrådet avslutas den 10/6 2020. 


Arbetsgruppen för Krafttag mot kraftledningen    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Arbetsgruppen för Krafttag mot kraftledningen överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook