kraftsamlingforbarnen

http://i60.tinypic.com/2rejzx1.jpg

I år fyller Barnkonventionen 25 år. Låt oss fira detta genom att göra barnets rättigheter till en valfråga!

Den 14 april träder Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om en ny mekanism för barns klagorätt i kraft internationellt. Sverige har valt att stå utanför.  I den utredning som regering tillsatt – vars uppgift är att undersöka möjligheter och nackdelar med Barnkonventionen som svensk lag -  saknas direktiv om Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll. Frågan om barns klagorätt förhalas därmed till långt efter 2015, då utredningen presenteras. Vi måste därför lyfta barnets rättigheter med kraft inför riksdagsvalet!

Kampanjen ”Kraftsamling för barnen” kräver att barnets rättigheter stärks i Sverige genom att:
  • Barn vars rättigheter kränks måste ha möjligheten att få klaga över brott mot sina rättigheter vid en svensk myndighet. Sverige bör ge Barnombudsmannen det utökade uppdraget.
  • Sverige måste ratificera Barnkonventionens tredje tilläggsprotokoll om barns klagorätt.
  • Därför måste Sverige göra Barnkonventionen till lag.

SAMBA - Samarbete för barnen    Kontakta namninsamlingens skapare