Krabbes sjukdom ska ingå i PKU-testet!

Jag skapar denna namninsamling för att hedra Younes! Och alla andra som förlorat sitt liv och vars familjer förlorat sina barn i den fortskridande hjärnsjukdom, globoidcellsleukodystrofi (GLD) även kallad KRABBESSJUKDOM.

Vid födsel på alla barn görs ett såkallat PKU-test inom 48 timmar för att leta efter ett antal sällsynta sjukdomar. 

Jag tycker att Krabbes sjukdom ska ingå i detta så att man kan förhindra att fler barn dör.

Tycker du som jag? SKRIV UNDER! 
Det måste ske en förändring.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Eleni Jacovidou lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...