Kompetent djurvård för exodjur, inte en självklarhet?

Vem bestämmer värdet på en vän?
Många kliniker är duktiga på just hund och katt, men saknar all kunskap om ”Exotiska djur”, dit bland annat kanin, hamster, marsvin, iller och fågel räknas. Det finns ingen statisk över hur många de är. Men många är det.

”Ett djur som är sjukt, skadat eller visar andra tecken på ohälsa, måste snarast få nödvändig vård. Kontakta en veterinär om du märker att din kanin inte mår bra”.

I Jordbruksverkets, i övrigt väldigt magra regelverk angående kaniner finns meningen ovan. Att få vård till sitt djur är tvingande enligt lagen, men inom veterinärutbildningen finns ytterst lite om dessa djur.

Att veterinärförbundet inte ser till att höja kompetensen hos de studerande är rätt och slätt nonchalant. Det verkar vara en förlegad och pengastyrd utbildning – vilka djur ger pengar?

-Vi vill att veterinärutbildningen moderniseras till att omfatta även exodjurens behov.

-Vi vill att alla akutvårdskliniker har en kompetent exoveterinär. Legitimera exoveterinärer och höj deras status! 

-Vi vill att ansvariga på jordbruksverket ser till att deras egen regel angående kompetent veterinärvård efterföljs.

-Vi vill att de stora veterinärkedjorna tar sitt ansvar och ökar exodjurens värde genom utbildning och attityd. De påverkar mycket genom sin inställning.

-Vi vill att alla djur värderas lika och har lika rätt till kompetent djurvård!

Ett djur har känslor, minne och mående, oavsett sort.

Förtvivlade djurägare kör långt, långt till närmsta exoveterinär, eller får helt enkelt finna sig i att inte få adekvat vård till sin vän. Vem bestämmer att den som har skapat ett band till en hamster , som anförtror sig till den, har sällskap av den och upplever det lilla djurets värme bredvid sig inte har rätt till samma känslor som de som har hund eller katt? Eller en fågel, som kan bli långt över hundålder-varför räknas inte den som viktig?

 

Det finns duktiga exo-veterinärer. Namn och kliniknamn sprids på forum på nätet, där djurägare förtvivlat ber om hjälp, varför ser inte klinikerna det värdet istället?

Sluta basera djurens tillgång till kompetent vård på pengarna de drar in! 

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva på godkänner jag att Karin Egelholm kan se all information jag lämnar i detta formulär.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.


Jag godkänner att informationen som jag anger på det här formuläret behandlas i följande syften:
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...