Fjärrtågsförbindelsen till Kyrkslätt bör bevaras

VR meddelade den 29.1.2016. att fjärrtågsförbindelsen till Kyrkslätt läggs ner så gott som fullständigt. Frånsett morgonens första och kvällens sista tåg skall fjärrtågen på strandbanan (Helsingfors-Åbo-Helsingfors) inte stanna i Kyrkslätt från och med den 27.3.2016. Personer som använder tåg för arbetsresor gynnas inte alls / har ingen nytta alls av morgonens första och kvällens sista tåg.
Det bor närmare 40 000 människor i Kyrkslätt varav majoriteten studerar och arbetar på annan ort / utanför Kyrkslätt / . Snabba tågförbindelser är av avgörande för att möjliggöra arbete och studier.

Tågen används även av beväringar som tjänstgör i de tre kustbrigaderna. Trafiken till Helsingfors ersätts under rusningstider delvis av HRT:s närtåg medan trafiken till Åbo stannar så gott som totalt i och med denna förnyelse.
Tusentals Kyrkslättbors dagliga liv påverkas negativt av denna förnyelse. Förnyelsen är onödig så till vida att VR inte konkurerar med annan trafik på axeln Kyrkslätt-Karis-Salo-Åbo. Förnyelsen tvingar Kyrkslättbor som arbetar och studerar i trakten av Åbo att ty sig till privatbilism, vilket inte är ett ekologiskt hållbart alternativ och möjliggör heller inte utnyttjande av resetiden till arbete.

Vi som har skrivit under denna adress kräver att fjärrtågsförbindelsen i/till Kyrkslätt bevaras.

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Hanna Repo överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook