Låt bli våra uteserveringar

Vi vill att Karlstad Kommun ska lyssna och ta tillvara på oss boende i Karlstad när det kommer till uteserveringar året runt. Att endast hänvisa till den policy i avtalet angående uteserveringarna är under all kritik. Det är varken att ge krögarna eller oss boende ett svar på vilka negativa effekter uteserveringarna skulle ha på vintern nu när värmeslingor är aktuellt.  Låt Karlstads krogtätaste gata behålla sitt liv och sin värme under vintern. Skriv under för Karlstads rätt till uteserveringar året om och låt inte kommunen komma med en ny och tillfällig ursäkt. Tack!