Karlstad Universitet lägger ner viktiga utbildningar!

Karlstads Universitets rektor Åsa Bergenheim gick i slutet av september ut med att Universitetet lägger ner utbildningarna inom biomedicin och oral hälsa - dvs. biomedicinsk analytiker, receptarie och tandhygienist utbildningarna. Ingen information gavs till berörda parter innan informationen gick att läsa i tidningen - med rubriker som "Universitetet gör besparingar".

Vi motsätter oss behandlingen av personal vid utbildningarna och berörda parter - att informera lärarna, Landstinget, apoteken och studenterna på detta sätt var respektlöst och kom som en chock för många. Detta har hanterats på ett otroligt dåligt sätt och läget förvärras, anser vi, då behovet av just dessa utbildningar i samhället är otroligt stort. Vi motsätter oss att beslutets tagits utan den minsta tanke på marknaden och vad detta kommer göra med sjukvården i Värmland och närliggande län. Vi anser att det borde fokuserats på hur utbildningarna kan räddas, i stället för att läggas ned.

Det många inte vet är hur mycket nedläggningen av dessa program kommer att påverka samhället. Idag är det redan stor brist på Biomedicinska analytiker, receptarier och tandhygienister, både i Värmland och resten av landet. Resultatet av en nedläggning av dessa otroligt populära programmen kommer att ses i en ännu större brist i dessa livsviktiga yrken, speciellt här i Värmland som självklart kommer drabbas hårt.

Receptarie utbildingen ges på idag på fyra orter, med Karlstad inräknat. Detta är redan i dag alldeles för få orter.
Biomedicinsk Analytiker utbildningen finns på 12 orter i Sverige. Trots det antalet utbildas det i dagsläget inte i närheten av så många studenter som skulle behövas, det är redan brist över Sverige och med stora pensionsavgångar de närmsta åren ser vi det som ett stort orosmoln att en så viktig utbildning läggs ned.
Tandhygienist finns på 7 orter i Sverige, och då är distans inräknade. Även den här yrkesgruppen har svårt att förse markaden, även om bristen inte är lika stor här.

En snabb redogörelse vad man gör inom de olika yrkena gör så ni får en bakgrund.

En Biomedicinsk Analytiker (BMA), som är ett legitimerat yrke, arbetar med provtagning på patienter, analysering samt preparering av prover som tas från människor och djur. BMA tappar, preparerar, handhar och distribuerar exempelvis blod och plasma som kommer ifrån blodgivare. Det är BMA som tar era blodprover på vårdcentralerna, det är de som utför analyserna på alla era prover som läkaren beställt. De utför bland annat rutinmässiga analyser av blodstatus, blodsocker, urinprover och infektionsprover. De utför analyserna så att läkarna kan se om dina njurar fungerar som de ska, eller om din lever är frisk. De utför även specialanalyser som vid cancer, tar hand om alla era födelsemärken, biopsier, prover från bröst och prostata och exempelvis gynekologiska cellprovtagningar. Svaren eran läkare delger er har alltid gått via en BMA som utfört analysen. När du smittas av en bakterie finns det en BMA någonstans på sjukhuset som odlar dina bakterier och ger ett svar så att läkaren kan avgöra behandling.
Kort sagt kan man säga att en BMA har hand om de flesta prover från kroppen man kan komma och tänka på. De ser till att vården får svar på proverna så att man kan ställa diagnoser.

Mer kan ni läsa på https://www.vardforbundet.se/Min-profession/Biomedicinsk-analytiker/Att-arbeta-som-biomedicinsk-analytiker/

Receptarier är specialister på läkemedel, de arbetar främst på apotek eller inom läkemedelsindustrin. På apotek hanterar de läkemedelsrecept och informerar kunder om deras läkemedel. När apoteksmonopolet avskaffades exploderade marknaden av nya privata apotekskedjor, detta har lett till en nationell brist på receptarier. Stora pensionsavgångar är att vänta inom de närmsta åren vilket kommer att leda till ytterligare personalbrist på apoteken.

Läs mer på http://www.sverigesfarmaceuter.se/blifarmaceut/Skillanden-pa-apotekare-och-receptarie/#sthash.mnl6dCPD.dpuf

Tandhygienisten har munnen som sin arbetsplats med förebyggande åtgärder inom munhygien avseende tobaks- och kostvanor. Tandhygienister arbetar också med sjukdomsbehandlande åtgärder inom karies och parodontit. De gör undersökningar, saliv- och bakterietester, kostutredning, röntgen, avlägsnande av tandsten och andra beläggningar samt putsning av fyllnadsöverskott, polering och fluorbehandling. Tandhygienister har receptförskrivningsrätt inom sitt verksamhetsområde. Tandhygienister kan vara anställda inom folktandvård eller specialisttandvård – oralkirurgi, ortodonti (tandreglering), parodontologi (tandlossning), pedodonti (barntandvård) – hos privatpraktiserande tandläkare, vid sjukhus eller vid högskolor med tandvårdsutbildningar.

Tandhygienistutbildningen i Karlstad är dessutom den enda i landet som ges på distans, något som gjort det möjligt för många som inte har möjlighet att flytta ifrån sin hemort att ändå omskola eller vidareutbilda sig.

Läs mer på http://www.saco.se/Yrken-A-O/Tandhygienist/

Redan idag, när utbildningarna fortfarande finns, så har Landstinget i Värmland och apotekskoncerna otroligt svårt att anställa nog med personal för att täcka upp de behov som finns. För att ändå försöka fylla upp platserna här i Värmland så plockar Landstinget och apoteken studenter direkt från utbildningen. De mindre orterna ute i länet går nästan på knäna redan, på grund av personalbristen - vi oroas enormt av tanken på personalbristen i framtiden när pensionärer redan idag får komma in och jobba extra för att täcka upp. Vi oroas också över hur kommande personalbrist kommer påverka säker vård i Värmland. Vi vill även notera att inte bara Värmland påverkas av detta, exempelvis Dalarnas landsting får också personal från utbildningarna vid Karlstad universitet.
Tills 2017/2018 när utbildningarna läggs ner kommer ca 20 % av ALLA BMA har gått i pension. Orter som Arvika, Charlottenberg, Säffle, Torsby, Kristinehamn etc. kommer få en tuff utmaning i att anställa ny personal när det inte längre finns någon utbildning i närheten att ta personal i från.


Om utbildningarna lades ned på grund av bristande kvalitet så skulle beslutet vara mer logiskt, om än tveksamt. Men utbildningarna inom biomedicin fick bra betyg för några år sedan när de granskades. Program till Biomedicinsk Analytiker samt Receptarie är dessutom populära program som alltid är fulla vid ansökan.

Rektor Åsa Bergenheim försvarar sitt beslut med att detta fakultet går med underskott, men det bör nämnas i detta sammanhang att dessa utbildningar går med minst underskott i hela fakulteten. Dessa program får lida denna nedläggning på grund av den nationella satsningen på andra utbildningar inom fakulteten, utan tanke på vad detta kommer göra mot er när ni söker vård.

Så Snälla skriv under och visa att ni står bakom oss, höj rösterna i oro över detta beslut! Cancervården är beronde av oss, all behandlade vård är beroende av oss. Utan oss får man inga provsvar, inga mediciner och ingen hjälp med sin orala hälsa!

Låt oss visa Åsa Bergenheim och Universitetet att de måste tänka om -att detta kommer påverka Värmland och hela Sverige!"