Kaninbok på svenska!

Kaninen är ett av våra vanligaste husdjur, men vi skulle samtidigt säga att de är ett av de mest missförstådda. Idag saknas bra, modern litteratur i våra bokhandlar som värnar om kaniners välfärd. Vi är alltså i stort behov av en bok som är heltäckande och stämmer överens med modern forskning om hur kaniner ska skötas på bästa sätt.

Som kaninägare är man till stor del helt utelämnad till utländsk litteratur eller internet. Det senare kan ge bra hjälp, men det kan också stjälpa snarare än hjälpa. Jag är säker på att bristen på bra information är en av anledningarna till att så många kaniner sköts på ett sätt som är dåligt för deras hälsa och välfärd. Många av de vanligaste sjukdomarna hos kaniner kan kopplas till felaktig utfodring eller skötsel.

Marit Emilie Buseth har skrivit en mycket framgångsrik bok på norska som heter Den Store Kaninboka, den har nyligen tryckts i en andra upplaga. Boken har på många sätt förbättrat norska kaniners situation genom att hjälpa deras ägare in på rätt bana. Nyligen har hon även skrivit Rabbit Behaviour, Health and Care tillsammans med den kaninspecialiserade veterinären Richard Saunders. Böckerna är i linje med aktuell forskning och förklarar på ett enkelt sätt för kaninägare hur de bäst sköter sina sällskapsdjur. Vi är i stort behov av att en av dessa böcker översätts till svenska eftersom många kaninägare inte känner sig bekväma med att läsa på andra språk.

Som förening känner vi inte att det finns heltäckande svensk litteratur om kaninskötsel som vi kan rekommendera kaninägare. Detta är självklart en enorm brist som måste åtgärdas snarast. Marit Emilie Buseths böcker är populära, lättförstådda och väldigt välskrivna. Därför önskar vi översättningar på svenska snarast. 

Skriv på för de svenska kaninernas skull!
SKVF kommer arbeta för att en av böckerna ska översättas, men vi behöver visa att det finns en marknad.

Den store kaninboka: https://www.adlibris.com/se/bok/den-store-kaninboka-9788252933116

Rabbit behaviour, health and care: https://www.adlibris.com/se/bok/rabbit-behaviour-health-and-care-9781780641904


Sveriges Kaninvälfärdsförening    Kontakta namninsamlingens skapare