JUST NU PÅGÅR EN KRAFTIG FÖRSÄMRING AV FÖRSKOLORNA RUNT OM I GÖTEBORGS STAD ALLT FÖR ATT HÅLLA EN ORIMLIG BUDGET I BALANS – VAR MED OCH PÅVERKA NU INNAN ALLT FLER FÖRÄNDRINGAR TRÄDER I KRAFT

Är du liksom vi upprörd över alla de förändringar som sker runt om i Göteborg på våra barns förskolor?

Barngrupperna växer samtidigt som det ställs högre krav på den pedagogiska verksamheten. Förskollärare tvingas omplaceras till andra förskolor i staden och förskollärartjänster ersätts av assistenter. 

Därtill har uppmärksammats av lärarförbundet att nyexaminerade förskollärare har svårt att få jobb eftersom kommunen inte utannonserar tjänster, trots att behovet egentligen finns.

Förskoleförvaltningen motiverar förändringarna med ”Budget i balans” vilket betyder att pengarna går före barnens trygghet och personalens arbetsmiljö.
Detta måste få ett stopp nu, var med och skriv under namninsamlingen så att vi tillsammans kan skapa en förändring!

Denna namninsamling har skapats av föräldrar till förskolebarn i Göteborgs stad.
Senast den 22 juni kommer l
istan att skickas till förskoleförvaltningen och politiker i förskolenämnden. 

/ Ida, Helene, Malin och Sofia

 

Läs gärna artiklarna nedan:

https://www.gp.se/debatt/nu-får-det-vara-nog-sluta-nedmontera-förskolan-1.27966619

https://www.gp.se/fria-ord/budget-i-balans-trumfar-allt-1.21054480