Junotäppans namninsamling i syfte att iordningställa Gamla stans enda lekpark

Detta är en namninsamling för att omedelbart iordningställa barnens enda lekplats i Gamla stan -  Junotäppan.

Syftet med insamlingen är att barnen i Gamla stan får tillbaka sin lekpark. Parken används från tidig morgon till sen eftermiddag av ca 200 barn på förskolorna Nicolaigården, Lilla Prinsen, Pysslingen, Gamla stans förskola, men också av skolbarn från Storkyrkoskolan (190 st) och Estniska skolan (ca 200 st). Parken används också av oss boende med barn i Gamla stan. Sedan ett par år används lekplaten även som förlängt vardagsrum med grill-, fika, och kalasmöjlighet för oss boende i Gamla stan. Denna möjlighet är idag mycket begränsad. 

Pga en vattenläcka i juli 2017 har halva lekparken stängts av. Vattenläckan är åtgärdad men lekplatsen är inte ordningställd. Snart skall även Börsparken renoveras och situationen kommer att vara ohållbar. 

Din röst behövs! Skriv på och bidra till en bättre utomhusmiljö för våra barn och en bättre arbetsmijö för barnens pegagoger!

 

Facebook