JORDBRO BEHÖVER ETT APOTEK!

apotekjordbro1.pngSedan Apoteket Hjärtat stängde på grund av att det inte finns “tillräckligt stor efterfrågan” står Jordro utan apotek. Det här är konsekvensen av att samhällsviktiga funktioner sålts ut till privata företag med vinstintressen!

Jordbro har över 12 000 invånare och är en del av Haninge kommun som är allt mer eftersatt. Så kan vi inte ha det! 
I Jordbro finns ett stort behov av apotek då ohälsans konsekvenser är större och allvarligare i utsatta områden. Apoteken står för en grundläggande samhällsfunktion genom möjligheten att hämta ut receptbelagd medicin och få medicinsk rådgivning. 

Vi kräver: ett apotek i Jordbro, genom etablering av det statliga Apoteket AB!
Det statligt ägda Apoteket AB ska bidra till att god läkemedelsförsörjning i Sverige främjas. De borde ta sitt ansvar för att invånarna i Jordbro ska ha tillgång till ett apotek i sin närmiljö!