Jag vill att nuvarande grönområde vid Saxnäs, se bild, ska förbli grönområde - allmän platsmark, och att en park anläggs där i framtiden.

DSC_1968_(kopia)1.JPG

Det har under senare tid diskuterats eventuell etablering av dagligvaruhandel på grönområdet vid Saxnäs. Det har inte kommit någon formell förfrågan till kommunen, men frågan har varit uppe på ett välbesökt allmänt möte i Mora.

Området är i dagens översiktsplan för Mora kommun, antagen 2006, utlagt som grönområde och i aktuellt förslag till fördjupad översiktsplan utlagt som grönområde som ska värnas. I gällande detaljplan utgör området parkmark enligt beslut av byggnadsnämnden i Mora 2005.  

Om du stödjer den här namninsamlingen så stödjer du tanken på att bevara det aktuella området som grönområde i framtiden och att ingen byggnation/exploatering ska ske där. Många ser en fin park framför sig och naturligtvis ska kiosker och sommarserveringar finnas i begränsad omfattning. Handelsbodar i överensstämmelse med markens ändamål, park, kan anläggas för att göra området mer levande. Grönområdet är - och kommer i högre utsträckning att bli - en oas för Moraborna och besökarna den dag en fin stadspark anläggs med allt det innebär, sommar som vinter.

Den här namninsamlingen hoppas jag ska ge våra förtroendevalda ett breddat beslutsunderlag den dag de ska ta ställning i frågan om framtida användning av området.

Obs. Det är bara jag som ser din e-postadress, den kommer inte att spridas.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Owe Hållmarker lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...