Jag vill att Kulturhuset i Mora ska bli kvar i centrum vid Bälter Swens torg och inte flyttas till Strandenområdet.

   Det planeras för stora byggnationer vid Strandenområdet i Mora, på gamla skoltomten. Kommunledningen har i samband med det inbjudit Moraborna att komma med synpunkter på byggnationerna då inget är helt klart vad som skall byggas.   

   Planer finns att bygga högstadieskola 800 elever, kulturhus (inkl. dagens folkbibliotek, bygdearkiv, utställningslokaler, släktforskningslokal m.m.) skolbibliotek, kulturscen för max 400 sittande, kulturskola, fritidsgård, 2 idrottshallar varav en fullstor, centralarkiv, ev. kontor på 1000 kvadratmeter m.m. I förslaget är Rosa huset rivet.   Vi som skriver på denna namninsamling anser att Kulturhuset ska behålla sin nuvarande centrala plats i Mora.  

   Skälen är främst att närheten är viktig för Moraborna. Många ärenden uträttas i centrum och kan då mycket bra kombineras med ett besök på t.ex. biblioteket, en utställning, bygdearkivet, familjeaktiviteter m.m. Vi anser även att spontanbesöken i kulturhuset i princip försvinner vid en flytt. Ett kulturhus med sina verksamheter anser vi och i princip alla som närmare är berörda av biblioteksverksamhet m.m. ska ligga där folk finns och rör sig till vardags.  

   Flytt av kulturhuset skulle även betyda en allvarlig utarmning av centrumkärnan. Vi måste värna om och stärka ett levande centrum i Mora. Utarmning pågår och måste stoppas för Morabornas och besökarnas fördel och trivsel. Man slår verkligen undan fötterna på dem som har verksamheter i Moras centrala delar vid en utlokalisering.  

   Vid studie av läget av ca 80 slumpvis utvalda folk- och stadsbibliotek i Sverige konstaterar jag att i princip alla är lokaliserade i orternas centrumkärnor. De ligger oftast inte längre bort än ett eller två stenkast från Systembolaget som verkligen oftast ligger ”mitt i byn”.  Konsertsalar och andra evenemangsbyggnader kan ibland ligga mer utanför centrumkärnan, men inte själva kulturhuset med bibliotek m.m. För övrigt har Mora folkbibliotek sedan 1842, när det bildades, haft en placering på ”armlängds avstånd” från centrala Mora. Det fanns naturligtvis väl grundad anledning att det placerades i det s.k. Medborgarhuset när den senaste flytten ägde rum. En gång låg det i gamla Kommunalhuset.  

   Det går alldeles utmärkt att utveckla Kulturhuset på befintlig plats, kanske med ianspråktagande av lokaler i grannfastigheter m.m. Lämpligt är även att sommartid utnyttja Bälter Swens torg för kulturaktiviteter av olika slag.   Vi tror och hoppas på att kommunen tar hänsyn till folkopinionen och inte flyttar kulturhuset från centrum till en perifer plats. Inget hindrar naturligtvis att en scen av något slag samlokaliseras med ev. ny skola på Stranden.  

   töver denna digitala namninsamling kommer namnlistor att finnas på Mora Bokhandel, Mora Kaffestuga och Tyger och Ting, samtliga utmed Kyrkogatan.Lista kommer även att finnas på Hästvägen 9 i Mora hos Owe Hållmarker och Christina Eriksson. På altanen, men ring gärna på. Vid besök på dessa platser måste största hänsyn tas till de regler som gäller för att hindra Covidsmitta. Antingen skriver ni på de sistnämnda listorna eller den digitala. Ni som skriv på PRO:s namninsamling ska naturligtvis skriva på även denna gång. Obs.

   Det är bara jag, Owe Hållmarker, som ser din e-postadress och den kommer inte att spridas. Owe HållmarkerIMG_4829.jpeg

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Owe Hållmarker lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...