ISA - Opinionsbildning för en uppluckring av automatspelslagen

Speldöden i Sverige 1982 till 2015

Uppställda flipper- och arkadspel, TV-spel och datorspel är straffavgiftsbelagt i Sverige och kräver tillstånd av Lotteriinspektionen enligt lagen om förströelsespel: Lag (1982:636) om anordnande av visst automatspel.

Lagen hindrar människor från att komma i kontakt med tv-, flipper-, arkad- samt datorspel, och bygger på tesen att dator- och tv-spel är skadligt samt att dessa, citat: håller ungdomen borta från föreningslivet.

Hjälp oss att väcka politisk opinion för att upphäva automatspelslagen! Fyll i denna namninsamling så hjälper du oss att påverka politiken. Engagera dig i rörelsen I.S.A, Initiativet Slopa Automatspelslagen: ett gräsrotsfinansierat folkinitiativ startat av Retrospelsmässans planeringsgrupp.

Läs mer på Retrospelsmässans hemsida: www.retrospelsmassan.se/isa.

Vill du komma i kontakt med oss initiativtagare, skicka ett mail till isa@retrospelsmassan.se.

Relevanta länkar

Själva lagen så som den är formulerad idag, det är alltså detta vi vill ändra på.

Länk till Retrospelsmässans hemsida.

Vi har även tagit fram en något mer ingående plan som finns tillgänglig här.

ComputerSweden gjorde för en tid sedan en granskning av automatspelslagen och vilka problem den ställer till för gamers idag. Ett MÅSTE att läsa för alla spelintresserade:

Del 1 – Från Flipperstök till Hamburgerkök
Del 2 – Studenten som krockade med byråkraten
Del 3 – Spelcentret sätter hoppet till regeringen


Retrospelsmässan    Kontakta namninsamlingens skapare