Inrättandet av en Kulturnämnd eller Kulturutskott i Leksands kommun

Till Leksands Kommunstyrelse

 

Leksands kommun är känd över hela Sverige och stora delar av världen för sin vackra natur, säregna kultur med unik bystruk­tur, traditionella seder och vänligt bemötande av omkring en miljon turister och andra besökare varje år. Lägg därtill det upp­märksammade användandet av sockendräkten i festliga samman­hang.

 

Detta är ingen självklarhet. Människorna bakom all denna kultur arbetar till en övervägande del inom ideella föreningar, vårdare av vårt förnämliga kulturarv som vi med rätta är stolta över. Om kulturen tystnar, vad finns då kvar av Leksand?

 

Fram till för drygt tio år sedan fanns i kommunens organisation en kulturnämnd som ansvarade för och bevakade kulturella intressen och ärenden.

 

Denna nämnd rationaliserades bort av kostnadsskäl eller andra orsaker. Okunskap samt bristande tid och intresse från kommunledningen har lett till minskat engagemang och stöd till kulturförvaltning, bibliotek och kulturföreningar. Följden har blivit att Leksands själ inte har någon egen röst när för den viktiga beslut fattas.

 

De kulturella och ideella föreningarna i Leksand kräver att en kulturnämnd eller kulturpolitiskt utskott direkt under kommunstyrelsen omgående inrättas i och med den nya mandatperioden.

 

Detta upprop stöds och bekräftas av alla underskrifter nedan.


Representanter från Leksands Kulturforum    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Representanter från Leksands Kulturforum lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...