Inhängnad hundrastplats önskas på Sjöbo, Borås

Jag  föreslår att Borås kommun bygger minst en inhägnad rastplats i statsdelen Sjöbo, där hundar kan släppas lösa. 

Hundar behöver vara lösa för att få sitt behov av motion tillgodosett, för att undvika olika typer av oönskat beteende samt aggression. 

Olika slags övningar och träning bör göras i inhägnader där hunden inte kan springa bort och bli skadad.

Då det råder koppeltvång större delen av året anser jag att kommunen bör kompensera för koppeltvånget.
DSC02210.JPG

Här är några förslag på hur en hundrastplatsen kan se ut: 

1. Inhägnaden bör vara tillräckligt stor för att stora hundar som springer också ska få del av "lekplatsen".
Rastplatsen bör helst vara minst 50x50 m.
Den kan gärna vara delad i två delar, men då bör båda dessa vara minst 50x 50 m.

2.  Staketet skall vara högt, ca 1,5 m.
En del hundar klararar av att hoppa 1,2 m och därför bör staketet vara ca 1,5 m.
 
3.  Man bör kunna se om någon redan är i inhägnaden, dvs inte helt tät vegetation.
Den kan dock gärna innehålla träd och buskar och ligga i tätortsnära skogsmark. 

4. Inhägnaden skall vara upplyst vintertid, även vägen dit.
Många rastar hunden efter jobbet och det är mörkt flera månader av året. 

5. För hundar som inte kan umgås med alla hundar kan man ha kö-system till en inhägnad. Det finns i andra kommuner och fungerar bra. 

6. Bänkar och bord för hundägare att sitta på när hundarna leker.
Hundlatrin är förstås ett måste. 

AAXS4001.JPG

SKRIV PÅ!


OBS!
Kom ihåg att du måste bekräfta din underskrift för att den ska vara giltig genom att

klicka på den länk du får i bekräftelsemailet.