Inför lex Maja

 

”Rädda lämnade husdjur – inför en lex Maja nu

Katten Maja svalt ihjäl på grund av sekretessbestämmelser, som gjorde att hemtjänsten inte låste upp dörren. Detta krockar med djurskyddslagen som säger att inget djur ska utsättas för onödigt lidande. Därför krävs en ny lag – inför en lex Maja nu, skriver Ann-Charlotte Hell, Svekatt, och Camilla Björkbom, Djurens Rätt."

Läs mer här:

http://www.svd.se/radda-lamnade-husdjur--infor-en-lex-maja-nu/om/debatt