INFÖR FÖRSTA LINJEN FÖR UNGA MED PSYKISK OHÄLSA I JÄRFÄLLA

Uppmana Stockholms läns landsting att se till att Järfälla får en första linjen-mottagning för unga med psykisk ohälsa. 

Psykisk ohälsa bland svenska barn och unga är tyvärr ett ökande problem och Järfälla kommun är inget undantag. Kuratorer och skolsjuksköterskor i Järfällas barn- och elevhälsa möter varje dag barn och unga som mår dåligt och gör sitt bästa för att ge dem stöd och hjälp att må bättre. I Järfälla kommuns budget 2018 gör den styrande Samarbetskoalitionen (S, C, MP) en särskild satsning på barn och ungas psykiska hälsa. Genom förebyggande samtal i grundskolan är målet att fler barn och unga ska kunna prata om problem som stress och ångest och få hjälp tidigt.  

Men endast kommunens insatser kommer inte att räcka för att vända trenden. Nästa steg i vårdkedjan för unga, första linjen, behövs också. Första linjen innebär tidiga insatser mot psykisk ohälsa hos barn och unga på barn- och ungdomsmedicinska mottagningar och husläkarmottagningar. Första linjen startade 2014 och behandlar lindriga till måttliga problem. Den är landstingets ansvar och en tidig hjälp som är viktig för att barn och ungas mående inte ska förvärras. Det är därför upprörande att Järfälla helt saknar en mottagning med första linjen, något som kommunen genom Elevhälsan påtalat för landstinget gång på gång utan att något hänt.

Järfällas barn och unga förtjänar samma möjligheter till stöd och vård för psykisk ohälsa som alla andra barn och unga i Stockholmregionen. Skriv på för att öka trycket på landstinget att göra något åt den här oacceptabla situationen. 


Socialdemokraterna i Järfälla    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Socialdemokraterna i Järfälla överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook