Hundrastgård till Edsbyn

Medborgarförslag till Ovanåkers kommun

Eftersom kommunen idag saknar en hundrastgård är det många som använder Brukshundsklubbens planer till detta. Dessa planer är främst avsedda för träning och tävling. Dessa planer är inte heller inhägnade och gör det därför svårt att låta hundar sträcka ut och springa fritt.

En inhägnad rastgård gör det också möjligt för att hundägare skulle få en gemensam träffpunkt. I våra grannkommuner finns rastgårdar och vi anser inte att man ska vara tvungen att åka långt över kommungränsen för att kunna rasta sin hund och för att träffas för både social samvaro och lek.

Man ska heller inte släppa sina hundar lösa i skogen under perioden 1 mars – 20 augusti. En annan aspekt att ta i beaktan är att det finns en hel del vargrevir och närgångna vargar i vår kommun vilket gör att hundägare inte kan/vill släppa sina hundar på vare sig egna tomten eller i skogen.

Det finns många olika typer av hundägare och hundar, alla har inte förmågan att gå långa promenader och nedsatt rörelseförmåga finns av olika anledningar både hos hundar och ägare. Tillgång till social gemenskap för hälsa och välmående både hos hund och ägare saknas och alla hundar kan inte springa fritt.

Vi ställer frågan – Varför ska vi behöva lämna kommunen? Detta påverkar ju även miljön i längden.

Vi har kontakt med privatperson som är villig att upplåta mark och vi är många som kan hjälpa till med iordningställandet av en rastgård. Vi ber återigen kommunen att vända blicken till våra grannkommuner och ser att denna service är viktig för kommuninnevånarna ur flera perspektiv.

Både det sociala- och fysiska välmående genom utevistelse och även den sociala samvaron betyder mycket för den egna hälsan.  

Önskemål/behov till kommunen:  Att hjälpa till med material och arbete för att kunna iordningställa en hundrastgård där belysning inkluderas för vår mörka årstid. 

Mark: Förslag på mark i närhet av centrala Edsbyn finns att tillgå och samtal kring detta önskas tillsammans med kommunen.

Till berörda politiker: Ett flertal medborgarförslag har skickats in under årens lopp kring detta så varför inte se till att bidra till att vi medborgare i Ovanåkers kommun slipper lämna kommunen för att tillgodose hundars och hundägares social- och fysiska hälsa och välbefinnande.

Tänk att kunna erbjuda medborgare med begränsad rörlighet denna möjlighet till att tillbringa tid ute med sina hundar. Denna åtgärd gör kommunen mera attraktiv ur många perspektiv.

Även ur turismhänseende är detta en åtgärd som gynnar kommunen då det kan bidra till att fler stannar till och upptäcker vårt fantastiska smultronställe som heter Edsbyn.  


Carina Anderström    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att skriva under godkänner jag att Carina Anderström överlämnar min underskrift till dem som har makt över frågan.


ELLER

Du kommer att få ett e-postmeddelande med en länk för att bekräfta din underskrift. Vi ber dig att lägga till info@skrivunder.com i adressboken eller listan över betrodda avsändare, så att du säkert får våra utskick.

Observera att du inte kan bekräfta din underskrift genom att svara på detta meddelande.
Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...

Facebook