Hundrastgård i Västerås

Västerås hundägare behöver en ordentlig hundrastgård!

 
De hundrastgårdar som kommunen idag tillhandahåller är otillräckliga för många hundar och hundägare. Vi behöver en mycket större hundrastgård som är rymningssäker!

Storlek: En yta motsvarande en till två fotbollsplaner. Då man kan vara flera som samsas utan att behöva interagera med varann och springa utan att krocka.

Underlag: Gräsmatta. En plan yta utan gropar och hinder är viktig för att undvika skador när hundarna kommer upp i maxhastighet.
 
Stängsel: Stängslet bör vara åtminstone 2 meter högt! Det får inte finnas några glipor mot marken så att små hundar kan ta sig ut.
Ingången får gärna vara av slusstyp så ingen hund smiter ut när en annan går in.

Latrintunnor med regelbunden tömning.
 
Övriga önskemål: Bänkar att sitta på men ej hinder av den typ som finns i flera av de existerande hagarna.
Ett enkelt skjul eller vindskydd/tak där man kan söka skugga och skydd för en tillfällig regnskur.
Parkeringsplatser i nära anslutning till rastgården.
Belysning, gärna med timer som vid rastgården i Haga.
Möjlighet att vattna hundarna vore en välkommen bonus.
 
Placering: Hundrastgården bör inte placeras mitt i ett bostadsområde! Det skapar bara onödig irritation. Som tur är finns det grönområden som kunde fungera!


Hundägarna är en växande grupp i Sverige och Västerås. Det är många som har hund som hobby och fritidssysselsättning och vi måste tillgodose deras behov för att de ska fungera i samhället med de krav vi har på hundar idag. Eftersom hundar har ett stort behov av att springa fritt och leka måste vi kunna erbjuda detta trots att vi har koppeltvång. Hundar är förbjudna i stadens motionsspår, får inte vara lösa i skogen och mår inte bra av att motioneras på asfaltsunderlag. Ett liv i koppel är inte ett fullgott hundliv. 
 
Hundägare finns i alla åldrar. Även äldre och handikappade har hund och de kan ha svårt att tillgodose hundens behov av att röra sig fritt. 

Om Västerås har 10.000 hundinvånare måste det även ligga i kommunens intresse att de är sunda och glada. De få och små hundrastgårdar som finns idag fungerar inte för de hundar som främst har ett behov av att få sträcka ut och springa fort utan risk att göra sig illa. Nyfikna hundar som är rymningsbenägna nöjer sig inte med att stanna i trånga fållor om stängslen är för låga eller glipar.
 
Vi hundägare är beredda att göra vår del för att se till att en sån här hundrastgård förverkligas! Vi kan hjälpa till med bygge och underhåll och se till att regler efterlevs.