HRTs rabatt- och fribiljetter samt rätten att resa utan biljett bör bevaras!

HRT kommer att besluta om rabatt- och fribiljetter för specialgrupper samt om rätten att resa utan biljett under 2015. HRTs styrelse har på sitt möte 10.2.2015 beslutat skicka HRTs arbetsgrupps förslag för utlåtande till medlemskommunerna. Kommunerna ska ge sitt utlåtande till 30.4.2015. Adressen skickas till fullmäktigeledamöterna i medlemskommunerna 15.4.2015.

 

I HRTs arbetsgrupps förslag som skickats för utlåtande föreslås att personer som reser med barnvagn och de som rör sig med rullstol i fortsättningen har rätt att resa utan biljett bara i de fortskaffningsmedel, där det bara är möjligt att stämpla biljetten framme i fordonet. I alla andra fortskaffningsmedel krävs biljett av dem som rör sig med barnvagn eller rullstol. Enligt HRTs arbetsgrupps förslag beviljas blinda i fortsättningen inte fribiljetter. De som rör sig med rollator har inte nu och kommer inte heller i framtiden att ha rätt att röra sig utan biljett eller få rabatt, om hen inte är över 70 år. HRT har beslutit att de som har fyllt 70 beviljas en seniorbiljett, som gäller alla dagar i veckan kl. 9-14. Seniorbiljetten tas ibruk 2017 och den ger en rabatt på 50 % på värdebiljetten.

 

Vi som undertecknat adressen kräver att HRTs styrelse samt de kommunala beslutsfattarna handlar och ger sitt utlåtande för att:

 

  • En person som transporterar ett 0-4 år gammalt barn i vagn, kärra eller rullstol får resa utan biljett inom HRT-området i bussar, metro, tåg, spårvagnar och på Sveaborgsfärjan.

  • En person som rör sig med rullstol får resa med fribiljett inom HRT-regionen med buss, metro, tåg, spårvagn och Sveaborgsfärjan.

  • Synskadad/blind får inom HRT-regionen resa med fribiljett i bussar, metro, tåg, spårvagn och på Sveaborgsfärjan.

  • En person som rör sig med rollator eller annat stödredskap, också om hen är under 70 år, får resa med 50 % rabatt på värdebiljett för vuxen alla dagar i veckan kl. 9-14.

  • Seniorbiljetten ska beviljas personer som fyllt 65. Seniorbiljetten berättigar till 50 % rabatt på värdebiljetten alla veckodagar kl. 9-14.

 

Priset på biljetterna inom HRT-regionen täcker omkring 50 % av kostnaderna. År 2015 stöder kommunerna biljetterna inom kollektivtrafiken i regionen med sammanlagt cirka 230,5 miljoner euro. De som har rätt till rabatt- och fribiljetter för specialgrupper får en extra rabatt på de subventionerade priserna på vuxenbiljetter. Detta leder till en biljettinkomstförlust/extra subventionering på omkring 30,8 miljoner euro om året. Varav 3,2 miljoner euro utgörs av gratisbiljetter och rabattbiljetter till personer som transporterar barn, seniorer, synskadade och rörelsehandikappade. Det är alltså fråga om en mycket liten kostnad i relation till de totala kostnaderna för kollektivtrafiken. Om nya seniorbiljett beviljas till dem som fyllt 65 skulle det kosta kommunerna 3,9 miljoner mer per år än rabattbiljetten till dem som fyllt 70. En motivering till att HRTs arbetsgruppen föreslår en åldersgräns på 70 år är att den äldre befolkningen kommer att öka i framtiden.

 

HRTs arbetsgruppens förslag baserar sig på tanken att tilläggsrabatter på biljetter, fribiljetter eller rätten att resa utan biljett grundar sig på trafikpolitiska linjedragningar och trafiksäkerhet. Enligt HRTs arbetsgruppens rapport har hinderslösheten inom kollektivtrafiken i regionen utvecklats enormt och utvecklingen fortsätter. Det är fint och viktigt. Det är dock ingen grund för att avskaffa vissa fribiljetter.

 

HRTs arbetsgrupp lyfter fram att en del av rabatt- och fribiljetterna samt rätten att resa utan biljett har socialpolitiska grunder. HRTs arbetsgrupp anser att det inte är motiverat att ge extra rabatter inom kollektivtrafiksektorn på socialpolitiska grunder. För medlemskommunerna är det motiverat att stöda social rörlighet via biljettpriserna för kollektivtrafiken. Regionens och invånarnas helhetsintresse bör beaktas. HRTs arbetsgrupps rapport lyfter fram de handikappades rätt till transporttjänster som kommunen (social- och hälsovårdsväsendet) arrangerar. Det är inte hållbart för kommunen att de rörelsehandikappade flyttas från kollektivtrafiken till den begränsade och för kommunen dyra färdtjänstservicen.

 

HRTs styrelsemötet 10.2.2015 protokoll och HRTs arbetsgrupps förslag hittar du här.

 

Stöd vår kampanj på Facebook och #mahdollistaliikkuminen

Feedback till beslutsfattarna! #mahdollistaliikkuminen -facebooksida

 

Berätta din egen historia om varför rabatt- och fribiljetterna och rätten att resa utan biljett bör bevaras. Berättelserna kan du skicka till mahdollistaliikkuminen(at)gmail.com. Du kan själv bestämma om du vill att din berättelse publiceras med namn eller under signatur. Säg hur du vill ha det i ditt e-postmeddelande. Feedbacken kommer att publiceras på facebooksidan Palautettapäättäjille #mahdollistaliikkuminen och vi kommer att skicka berättelserna också till beslutsfattarna.

 

Adressen och berättelserna som kommit per e-post skickas till fullmäktigeledamöterna i medlemskommunerna onsdagen 15.4.2015.

 

Adressen skapades av:

Anette Karlsson, socionom från Vanda

mahdollistaliikkuminen(a)gmail.com