Höjd lön för Götenes brandmän

Vi kommuninvånare tillika skattebetalare önskar att vår brandkår förblir som den är och att de anställda får den lön de efterfrågar. Vi är inte intresserade av en dyrare lösning med färre personer på plats! 


Jessica Isaksson Örnheim    Kontakta namninsamlingens skapare