Höja min. temperatur i MKB-lägenheter / Raise min. temperature in MKB apartments

Bakgrund: 

MKB's lägenheter är just nu inställda på en minimumtemperatur på 20 grader. Trots detta är det många av oss som fryser och behöver ha flera lager kläder, eller inte kan ha temperaturkänsliga vänner/familj på besök.

Folkhälsomyndighetens allmänna råd om temperatur inomhus (FoHMFS 2014:17)

En undersökning visar att för känsliga grupper rekommenderas mellan 20-23 grader celsius (sommaren upp till 26 grader).

Vi som signerar önskar:

En högre minimumgräns än 20 grader, som just nu bedöms vara för kallt under vinterhalvåret.OBS! Din information delas ej publikt, men fullständigt namn (ej epost) delas med MKB. Vi kan däremot se din e-post via detta verktyg och är inget vi har möjlighet att välja bort. Om du vill kan du skriva en kommentar och eventuellt din address + lägenhetsnummer i detta fält, ifall det är något MKB eventuellt behöver för att analysera temperaturen i de lägenheter som upplevs för kalla.


------

Background:

MKB's apartments are currently set to a minimum temperature of 20 degrees. Despite this, many of us are freezing and need to wear several layers of clothing, or cannot have temperature-sensitive friends/family visiting.

The Public Health Agency's general advice on indoor temperature (FoHMFS 2014:17)

A survey shows that for sensitive groups between 20-23 degrees celsius is recommended (in summer up to 26 degrees).

We who sign this petition:

Wish for a higher minimum limit than 20 degrees, which is currently considered too cold during the winter months.

 

NOTE: Your information is not shared publicly, but your full name (not email) is shared with MKB. Us who created this survey can see your email as we can not find a way to turn this off in the tool we are using. If you want, you can write a comment and possibly your address + apartment number in this field, in case it is something the MKB may need to analyze the temperature in the apartments that are perceived to be too cold.


Nebile och Joakim    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Nebile och Joakim lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...