Hjälp oss att rädda förskolan Solrosen!

Hjälp oss att stoppa den pågående trenden i Arboga där det innebär att stänga ner små förskolor för att i stället gå mot förskolor i stordrift. Kommunen har lämnat förslag på att lägga ner Solrosen och flytta barnen till Hällbackens lokaler där det redan nu är flera förskolor inhysta. Vi vill ha kvar denna fantastiska förskola framför allt så att barnen verkligen kan känna sig trygga och sedda i en lugn miljö där barn och föräldrar får en nära relation med alla pedagoger.

Vi anser att det är viktigt att ha förskolor i närmiljö, där bil inte skall vara ett krav för att kunna hämta och lämna barn. Enligt barnkonventionen skall alla beslut som rör barn i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa. Har kommunens tjänstemän/politiker tagit det i beaktande när de har lagt fram detta förslag? Vill vi inte ha en attraktiv stad med närhet till förskolor för våra barn?

Snälla hjälp oss rädda vår fina förskola!  

Vi behöver ha ditt namn och PERSONNUMMER!