Hjälp Ellie leva

Hjälp Ellie och hennes familj att få ett drägligt liv, vilket motarbetas utav Höörs kommun.

Höörs kommun avslår Ellies ansökan om personlig assistans, de får fel i sin bedömning i vidare instans, förvaltningsrätten. Det till trots väljer Höörs kommun att spara in pengar på Ellie 3 år, som är i extremt stort behov utav personlig assistans, kommunen väljer att överklaga förvaltningsrättens dom med en samtida önskan om inhibering utav förvaltningsrättens beslut.

I en artikel i Sydsvenskan klargjorde Eva Näslund att Höörs kommun eventuellt skulle överklaga förvaltningsrättens dom, MEN Eva Näslund uttryckte "att det i så fall inte ska fördröja insatsen för Ellie". Höörs kommuns överklagan med inhiberingsönskemålet är inget annat än att fördröja Ellies insats så mycket det bara går.

Nu måste vi hjälpas åt, Höörs kommuns agerande är under all kritik, hur de väljer att spela med människors liv för egen ekonomisk vinning.

Skriv under namninsamlingen för att visa missnöjet i hur Höörs kommun har valt att agera.