Hjälp barnen fortsätta lyckas. Stäng inte ner CFSU-grupperna i Mölndal

Vi, föräldrar till barn i CFSU, är upprörda och protesterar mot nedläggning av CFSU (Centralt Finansierade Särskilda Undervisningsgrupper).

 

CFSU är för barn med autism, en mindre elevgrupp, med hög personalstyrka, som följer den vanliga läroplanen. 

 

Innan våra barn fått sin plats i sin CFSU-grupp har den ordinarie skolan redan gjort flertalet försök till anpassningar både i klassrummet och i FLEX-grupp, utan framgång. I CFSU-gruppen har de äntligen fått en chans att lyckas, klara av skolan, hitta vänner, finna gemenskap och få känna att de passar in. CFSU-gruppen har även gynnat deras kunskapsutveckling jämfört med den tidigare skolgången. Att ta bort detta stöd skulle orsaka stora konsekvenser, inte bara för eleverna och oss föräldrar, utan även på samhällsnivå i Mölndal.  

Våra barn går i fina, anpassade lokaler. Stora ytor, små grupper, med stora möjligheter för både enskilt och gemensamt arbete. Dessa barn är väldigt känsliga för intryck, så som till exempel färger, mönster, ljud och ljus, vilket man också tänkt på och tagit i beaktning under planeringen av barnens utrymmen. Utöver det finns även möjlighet till flera anpassningar, så som bildstöd, avskärmare, hörselkåpor och så vidare. Det finns även tillgång till flera mindre rum i anslutning till klassrummet och därmed också möjlighet att komma ifrån gruppen helt vid behov, vilket även det skapar större möjlighet för barnen att klara av att vara kvar i skolan och att lyckas. CFSU-gruppen har således skapat en trygg miljö för våra barn, där de blir bemötta efter deras behov, dagsform, utveckling och kunskapsnivå.

 

Vi vill att barnen ska få ha kvar sin trygga plats, få fortsätta att utvecklas och lyckas. Stäng inte ner en verksamhet som fungerar.

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Tina Ljungdahl lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...