Hjälp Araz att stanna!

Araz Farrokhiadl, 15 år och hans familj ska utvisas från Sverige efter ett och ett halvt år. Han har lärt sig det svenska språket, skaffat vänner och drömmar som han jobbar hårt för. Arazs dröm är att bli den bästa musikläraren i Sverige och han har en begåvning inom musik för att lyckas. Egentligen, såsom alla andra 15 åringar skall Araz börja gymnasiet efter sommaren och han har redan bestämt sig att Hvitfeldtska gymnasiet är valet för honom. I Sverige kan han gå i skolan för att bli en musiklärare såsom han vill men i Iran finns det inte en chans för honom att nå sin dröm.

Efter knappt två år blir han nu utvisad och måste lämna det land han har kommit att känna som ett hem för att istället åka tillbaka till det krigsdrabbade landet Iran. Anledningen till att migrationsverket har beslutat att Araz utvisas från Sverige är för att de inte anser Iran som ett otryggt land längre. Men Araz mår dåligt över att behöva återvända till en plats där han flydde ifrån. Trots det känner han att han inte kan göra något åt det.

Att vara en medmänniska innebär att hjälpa en annan när de är vid nöd. Att ha en humanistisk moral innebär att ställa upp för rättvisa. Att medhjälpa innebär att man gör något gott för någon annan.

Araz kommer att utvisas den 13 februari. Vi behöver ER hjälp för att protestera emot detta. Det skulle betyda allt om vi kunde samla in så många namnunderskrifter som möjligt.

 

Ly Tran m. 9A