Helsingborgs nya sjukhus bör ha matsal och träningslokal för personalen!

Helsingborg skall bygga ett nytt större sjukhus och det finns fram till 20 mars möjlighet för allmänheten att komma med önskemål angående detta. 

Helsingborgs nuvarande sjukhus har haft en i många avseenden uppskattad matsal för personal och anhöriga. Denna lades dessvärre ner för flera år sedan bl a pga platsbrist. Det fanns även en välbesökt träningslokal som under åren minskat betydligt i storlek och varit nära att helt läggas ner ifall det inte varit för personalens ansträngningar. Både matsal och träningslokal på ett sjukhus bidrar till många viktiga och positiva effekter på personalens välmående och som i slutändan kommer regionens patienter till gagn. Det bidrar även till bättre ekonomi och arbetsmiljö genom minskad sjukfrånvaro och sjukskrivning. 

Genom att skriva på denna lista kan du bidra till byggandet av ett bättre sjukhus! 

Tack för ditt engagemang!  

Har du ytterligare synpunkter kan dessa mailas till stadsbyggnadsnamnden@helsingborg.se 


Johannes Quiding Lood    Kontakta namninsamlingens skapare

Skriv på denna namninsamling

Genom att underteckna godkänner jag att Johannes Quiding Lood lämnar över informationen som jag tillhandahåller i det här formuläret till dem som bestämmer i frågan.


ELLER

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.

Vi offentliggör inte din e-postadress på nätet.Betald annonsering

Vi kommer att visa annons för den här namninsamlingen för 3000 människor.

Läs mer...