Helikopterupproret

Var med i helikopterupproret!

Stockholm den 20 maj 2014

I lördags den 17 maj var det en underbar dag med sol och värme i Stockholm. Efter en lång vinter och en kylig vår fick stockholmarna äntligen en chans till lite rekreation och gemenskap utomhus.

Men denna möjlighet spolierades av polisens helikopter som hängde runt de centrala delarna av staden och förde ett öronbedövande oväsen. Och så är det hela sommaren – att när ljuset återvänder och kvällarna blir längre, så hovrar polisens helikoptrar några hundra meter upp och spyr ut sitt oljud. På innergårdarna förstärker ekot, som låses in av stenväggarna, bullret till outhärdlighet, inte minst för de äldre och husdjuren.

Nu säger beslutsfattarna att detta är ett nödvändigt pris för att kunna bekämpa brott och oreda på de allmänna platserna. Men var går i så fall gränsen för hur långt detta elände får gå? Är allmänheten skyldig att tåla att utomhusmiljön helt ödeläggs för några potentiella orosstiftares skull? Det kan inte vara rimligt! Då får polisen hitta andra lösningar.

Om du anser att helikoptereländet har gått alldeles för långt, och tycker att det är dags att ifrågasätta detta förtryck, så kan du visa detta genom att skriva under den här petitionen.

Med vänliga hälsningar

Initiativtagarna

Hans Adauktusson

Gunnar Ericsson

Charlotte Molin