Hedra barnkonventionen & de mänskliga rättigheterna!

 

protest4.png
Imagine Sweden, Musiker mot rasism,
Sveriges ensamkommande förening 

UPPMANAR REGERINGEN ATT: 

- Barnkonventionen efterlevs och blir lag.

- Åldersbedömningarna utförs på ett etiskt och tillförlitligt sätt samt att de              åldersuppskrivningar som gjorts omprövas.

- Barn & unga som väntat mer än ett år på beslut får uppehållstillstånd.

- Ingen utvisas till land där det råder väpnad konflikt.

SVERIGE MÅSTE BACKA, GÖRA OM & GÖRA RÄTT!